Meditation

torsdag den 30. oktober 2014

Grundlaget for Dansk ETIKontakt Gruppe

[OBS BLOGGEN OM CHD ER UDELUKKENDE AT BETRAGTE SOM DOKUMENTATION, DA STØTTEN TIL STEPHEN BASSETT ER TRUKKET P.G.A UREGELMÆSSIGHEDER OG UTROVÆRDIGE KILDER, PRIMÆRT PRG'S PRESSE ARKIV DER BLIVER REDIGERET.] 

[#DISCLOSURE TWEET STORM PÅ KONGRESSEN STØTTES IKKE LÆNGERE!]

Vi fik samlet nogle gode kunstnere sammen, som støttede/støtter idéen om disclosure. Vi kaldte dette lille initiativ for #Artists for #Disclosure, og det var en ret god kampagne. Desværre levede resten af initiativet ikke op til det forventede, og alt for mange uregelmæssigheder, betød at støtten blev trukket. Klik på banneret for at komme til blogspottet for dette [På Engelsk]


[af Thomas F. Kortholm - CHD Blogger & Translator fra 2013 - 2015. Projek koordinator for #Artists for #Disclosure fra november 2014 - februar 2015.]

Dansk ETIKontakt Gruppen består af 2 medlemmer, men grundlaget for etableringen af gruppen, blev skabt ved hjælp af flere positive fælles UFO observationer og CE-5/ETI kontakt [HICE] oplevelser i sommeren 2013. De første delte visuelle og kontaktoplevelser, startede i juni og det var sammen med min kone. De kom efter jeg var begyndt med aktiv ETIKontakt meditation hver dag, ca. 4-5 måneder før.

I forbindelse med tiden op til filmen SIRIUS og lige derefter Citizen Hearing On Disclosure, blev jeg opmærksom på flere aspekter ved fænomenet, og tænkte det var værd at gå mere aktivt ind i. Vi fandt andre med samme oplevelser, der gerne ville dele disse erfaringer.

D. 7 september, 2013, var første gang vi lavede et mere organiseret ETI kontakt forsøg, og det var på Hjarnø, sammen med Bastian vi fandt sammen med via nettet. Et bevidst forsøg på at skabe kontakt, er blevet beskrevet som CE-5, men vi vil nærmere beskrive det i denne terminologi, foreslået af Dr. Joseph Burkes MD [ContactUnderground & ET Lets Talk].: H.I.C.E, Human Initiated Contact Experience.

Datoen var valgt udfra ETLetsTalks fælles globale kontakt  og siden har vi deltaget i alle de globale arrangementer,  Vi valgte Hjarnø, i det jeg havde lavet HICE på Hjarnø i august, med 4 andre deltagere, der var meget lærerig. Videoen er indtryk fra turen, som Bastian lavede bagefter.


Bastian tog også de Orb billeder, der er til højre, med night vision video camera. Et meget overraskende fænomen, i det vi ikke kunne se dem med det blotte øje, vi kigger op på himlen, der var flere UFOer eller Stjerneskibe.

Personligt har UFO fænomenet været en del af mit liv, helt siden min barndom, med flere delte oplevelser og observationer, og personlige. Disse kan ikke helt beskrives som ETI [HICE] kontakt oplevelser, da de ikke skete på noget bevidst initiativ fra mig, og så vidt jeg ved, heller ikke fra nogen af dem, som har delt oplevelserne med mig. Efter vores fælles oplevelser af fænomenet med aktiv, bevidst kontakt, er der nogle grundlæggende omstændigheder ved fænomenet, der alligevel synes at give mere mening.

Jeg har aldrig følt mig utryg ved fænomenet, for mig har det har altid været forbundet, med en oplevelse af glæde, nysgerrighed og forundring over, hvor alsidigt og utænkeligt fantastisk universet må være. Derfor har det altid undret mig, når reaktionerne under delte oplevelser, har været meget negative, frygtsomme og fornægtende. Vi lærer hurtigt, at der er ting, man ikke taler om uden risiko for latterliggørelse og forargelse, men det er jo ikke noget der ændrer på, at alle disse oplevelser stadig er del af vores fælles virkelighed.


De grundlæggende principper bagved formålet med ETI, bygger på en fælles forudsætning med ønske om fredelige relationer, med de(n) udenjordiske intelligens, der interagerer med den menneskelige race. Selvom det ikke kan afvises, at udenjordiske væsner som naturligt udgangspunkt har hensigter, der ikke er særligt venligtsindet, og samvirker negativt med menneskelige institutioner med skjulte motiver, har grundlaget for ETIKontakt altid været baseret på skabe fredelige, positive og åbne relationer, med de udenjordiske væsner og intelligensser med samme intentioner. Så vi kan lære af hinanden, og udvikle os fredeligt sammen.

Derfor er udgangpunktet for Dansk ETIKontakt Gruppe, og den globale bevægelse bag lignende grupper, en positiv, åben og fordomsfri debat om emnet. Spekulativ, negativ og frygtsomme indfaldsvinkler angående emnet, er dårligt foreneligt med selve udgangspunktet for positiv ETIKontakt, der forudsætter en afslappet, åben og fredfyldt tilstand præget af varme imødekommende følelser.

De udenjordiske væsner der søger samme udgangspunkt, vil af samme grund næppe ønske denne form for kontakt. Så forudsætningen for positiv ETIKontakt, indebærer en ærlig intention, for at fungere ordentligt. Altså, hvis en gruppe af personer, der egentlig er ret utrygge ved hele situationen, men forsøger ETIkontakt, vil det være mindre sandsynligt at det lykkes. De udenjordiske væsner, der ønsker positiv kontakt vil opfange gruppens intentioner, og vil ikke bevidst skræmme nogen, og medvirker kun til kontakt og oplevelser, på en måde der svarer til det, som den bevisthed der deltager kan magte. 

Dansk ETIKontakt Gruppe er også ment som et initiativ, der måske kan hjælpe de forskellige grupper der seriøst ønsker at udforske dette fænomen. Måske kan det hjælpe at dele vores oplevelser, udvikle på metoder og protokoller, og med tiden lave lidt større, organiserede ETIKontakt grupper

Denne blog vil blive udviklet løbende med relaterede emner.
af Thomas F. Kortholm - Dansk ETIKontakt Gruppe

Dr. Joseph Burkes, MD: Så du ønsker at vektor ind Rumfartøjer?

"Så du ønsker at vektor ind rumfartøjer?" af Dr. Joseph Burkes, MD [1995]
(Dansk oversættelse: Karsten Darre, 2013. Korrektur & Layout: Thomas F. Kortholm 2014)

[Tilbage til Info om CE-5 - Klik her] 

DEL 1 af 2

Så du ønsker at vektor ind rumfartøjer?

Introduktion til dette dokument:

 Dette dokument indeholder en meget kort beskrivelse af de kontakt teknikker som bliver brugt af Shari Adamiak, [CSETI] Center for Studiet af Udenjordisk Intelligens, CSETIs koordinator for arbejdsgruppen i Denver. En mere detaljeret beskrivelse af , hvordan du kører et CSETI efterforsknings hold, er beskrevet af Dr. Burkes fra hans personlige erfaringer som en arbejdsgruppe koordinator i Los Angeles. Dette dokument er ikke skrevet til den nysgerrige eller dem, der bare forfølger en almen interesse i UFO emnet . Det er en arrangørens guide for dem, der er klar til at forme en CSETI gruppe, og gå ud for at lave feltarbejde .

Introduktion til CSETI's CE-5 Initiativ protokoller:

I første afsnit af dette dokument giver, Shari Adamiak , direktør for CSETI arbejdsgrupper, en meget kortfattet og overfladisk beskrivelse af de protokoller, der anvendes af CSETI teams i realtids forskning og feltarbejde. Nærmere information og instruktion er indeholdt i arbejdsgruppens trænings kit . Ms Adamiak og det første CE-5 Initiativ hold udarbejdede CSETI's kontakt grundlag bestående af lys, lyd og bevidsthed, i 1991 og 1992. Hendes ihærdige indsats i Denver-området har været en inspiration for alle efterfølgende CSETI arbejdsgrupper. Hendes viden og erfaring er vigtige ressourcer i forhold til CSETI's mission. Hun har ikke kun været et vigtigt instrument til at hjælpe mange andre kontakt hold til at mestre kontakt protokollerne, men hun har også arbejdet tæt sammen med CSETI's internationale direktør, Dr. Steven Greer i aktiveringen af et hurtig mobiliserende undersøgelses team ( RMIT ) program, som hun leder. Denne arbejdsgruppe uden geografiske grænser har været en succes for at lette nærkontakten af femte grad over hele verden . Ms Adamiak tjener i øjeblikket som administrerende direktør for Center for Studiet af Udenjordisk Intelligens "CSETI".


CSETI's CE-5 Initiativ protokoller:


Af Shari Adamiak , administrerende direktør CSETI.GRUNDLÆGGENDE protokoller: Lys, lyd, Tanker


 1. . Lys - Vi bruger kraftige, bærbare halogenspots i vores feltarbejde. Dem, vi har til rådighed i USA er enten halv million eller en million candle-power bærbare halogenlamper. De kan genoplades enten ved at sætte ind i cigarettænderen i et køretøj eller ved at tilslutte til amerikanske husholdning strøm. Disse lys er svære at få fat i, i andre lande. Sommetider kan man finde kraftige lys, men de skal sættes i cigarettænderen for at virke, hvilket begrænser din bevægelses frihed, til hvor lang en ledning er. Vi foreslår, at du prøver sejlsport leverandører og jagt leverandører for mulige kilder til kraftige bærbare lys i dit land. Vi bruger disse lys til at signalere til mulige ufoer/rumfartøjer. Alt, hvad der returnerer et genkendeligt signal er ikke en stjerne, ikke en satellit, ikke et fly og ikke en vejrballon. Dette er den grundlæggende CE -5 kommunikation. Det er menneske-skabt og eller menneskelig-indflydelse skabte kontakter.

 2 . Lyd - Vi anvender to typer af lyde i vores feltarbejde : 1 ) unormale toner optaget inde i en korncirkel i England. Det er en gentagende lyd hvor alfspidnings hastigheden bliver trinvis langsommere, den gentages igen og igen. 2 ) bip-toner efterladt i et landings spor fra en rapporteret UFO i New Hampshire, USA. Vi har nogle gange udsende disse toner, der afspilles på en ghetto-blaster, over en walkie-talkie eller radio sender. Vi bruger disse toner som en signatur eller et visitkort. Vi håber, at uanset hvem der lavede disse toner i første omgang kan genkende dem og indser, at vi bruger dem som en måde at komme i kontakt på. ( Disse lyde er inkluderet i arbejdsgruppens trænings kit).

 3 . Tanker - Vi bruger en CSETI teknik kaldet sammenhængende tanke sekvens. Efter at have nået en tilstand af ubegrænset bevidsthed og udvidet bevidsthed gennem enhver form for meditativ teknik, stilhed, eller bøn , går holdet gennem en guidet oplevelse, hvor hvert medlem sekventielt sender hans/hendes bevidsthed ud i kosmos som et fyrtårn, som andre intelligente væsener kan genkende. Vi guider derefter mentalt eventuelle biologiske livs-former og deres rumslibe gennem kosmos, til solsystemet, til Jorden og direkte til det område, hvor holdet er placeret. (Disse teknikker er forklaret og undervist i arbejdsgruppens trænings kit).

SÅ DU ØNSKER AT TILKALDE RUMFARTØJER? Copyright 1995 Joseph Burkes , MD.

Lad os se det i øjnene, det er OK at være noget ængstelig, når du for første gang går ud i marken for at tilkalde ET's og deres rumfartøj og at indlede en menneskelig diplomatisk mission med et besøgende ET, det er ikke noget, du har gjort hver dag i dit liv. Det er ikke noget, man lærer i hjemmet eller i folkeskolen eller på universitetet. Du kan ikke se et " Gør det selv "-program om det, (forhåbentlig det vil ændre sig i fremtiden), det er heller ikke en aktivitet, der bare er "åbentlyst indlysende", som spontant kalder på en "anything goes" fremgangsmåde.

 Disse CSETI kontakt protokoller kan være overordentlig nyttige af blot én årsag. De virker i virkeligheden ! Der er snesevis af succesfulde nær-kontakter af femte grad der er igangsat af CSETI arbejdsgrupper i Nordamerika og i England ved at følge disse principper, og derfor inviterer vi så dig til at følge vores eksempel og se om du kan føjes til denne voksende mængde af erfaring. Husk disse protokoller er ikke skrevet i sten. De har været i konstant udvikling og er baseret på hvert enkelt forsøg på kontakt. Uden tvivl, vil de fortsætte med at udvikle sig, forhåbentlig også med dine bidrag. Som CSETI ledelsen har understreget er der ingen sande eksperter på området i extraterrestriologi. Der er ingen fastansatte professorer på de store universiteter i " Studier af flyvende talerkner", der er til rådighed for konsultation, hvis du har nogen spørgsmål.

Givet af det nuværende niveau af generel samfundsmæssig benægtelse og forudseenhed af besøgende ET's, du vil sandsynligvis ikke være modtager af større finansiering til din forskning. Ikke desto mindre kan du blive overrasket over, hvor vellykket du kan være i at etablere kontakt meget tidligt i løbet af din indsats ( dette felt er arbejdstager bestemt ), og du kan gøre det med en minimalt af udstyr, kombineret med den rette attitude.

Lad os starte med det første skridt og det er at danne en gruppe, men som en del af denne diskussion, skal vi se på, hvordan de første CSETI forskerhold blev organiseret. Hvis du allerede har et team af venner, der kender hinanden godt og er klar til at gå ud i marken, kan du springe denne kommende CSETI historieske afhandling over og gå videre til næste afsnit "Håndtering af Frygt".
En kort historie om CSETI CE-5 INITIATIV ARBEJDSGRUPPER
CSETI arbejdsgrupper er blevet dannet på en række måder. De første forsøg på at gøre regelmæssig feltarbejde startede i North Carolina, hvor CSETI's internationale direktør Dr. Steven Greer er bosat. Han begyndte at gå ud i marken med en række lokale tilhængere i 1991. Det var der i Appalacherne, at disse grundlæggende kontakt protokoller blev indledt, de er baseret på Dr. Greer indledende undersøgelser.

Efter denne indledende fase, begyndte han på en 3 årig ​​indsats, der involverede snesevis af foredrag og workshops i Nordamerika og i Europa for at lette dannelsen af ​​andre CSETI Nærkontakt af femte grad Initiative arbejdsgrupper, CE - 5 I arbejdsgrupperne. Uddannelsen er normalt betående af en offentlig forelæsning på en fredag ​​aften efterfulgt af en dybtgående heldags workshop den næste dag. Der blev der beskrevet de ledende principper for Center for Studiet af udenjordisk intelligens. (For en detaljeret forklaring på disse grundlæggende principper kan du gennemgå Dr. Greer monografi tilgængelig fra CSETI nationale kontor. Den er sendt ud som en del af den nye medlems pakke .. )

Ud over at workshop-deltagerne blev introduceret til de guide-de meditations-teknikker, der danner grundlag for den sammenhængende tanke Sekvens (CTS) . På workshoppen reviderede Dr. Greer de kontaktoplysnings metoder, der aktiverede CSETI medlemmerne til at starte deres CE -5 forskning, der forgår meget om natten. Under stjerneklar himmel, Dr. Greer gav demonstrationer af, hvordan kontaktoplysnings protokollerne udføres og undertiden fremkom fantastiske resultater.

Der var ofte observationer af unormale lys, der forbløf-fede mange af deltagerne og ved én lejlighed fandt en virkelig historisk begivenhed sted. Det skete 15 Mar 1992, som følge af en hel dags CSETI workshop på Gulf Breeze i Florida, intet mindre end 4 ET rumfartøjer inter agerede med 50 af deltagerne i 15 minutter. ( For yderligere oplysninger se venligst den fulde rapport i Dr. Greer monografi . ) denne spektakulære begivenhed blev fanget af flere hjemmevideoer.

De viser, hvordan tre af fartøjerne, der var synlige som diske gennem en kikkert, brød ud af en løs formation og derefter tog form af en ligesidet trekant. Denne manøvre var en reaktion på det CSETI lys arbejde, der bestod i at opspore trekanter i himlen med kraftige signallygter. Videoerne forsyne-de CSETI med dramatisk dokumentation, der tjener til at rekruttere fremtidige arbejds gruppers medlemmer. ( Denne arbejdsgruppe koordinator, Dr. Joe Burkes i Los Angeles CSETI kontakt hold, tiltrotte CE-5 Initiativet dels på grund af den overbevisende kvalitet af disse fantastiske hjemmevideoer.)

 På trods af høj indledende entusiasme efter disse dramatiske feltarbejds demonstrationer, havde arbejds-grupperne store vanskeligheder med at organisere sig til at gøre regelmæssig feltarbejde. Ofte bestående af folk, der havde mødtes for første gang på workshoppen, de skulle først gennemgå en kompleks proces med træning og socialisering, før de kunne fungere som et effektivt team. Der er dog et lille antal af udenforstående undtagelser fra dette mønster for deltagelse i CSETI.

I disse tilfælde var teams dannet af grupper som allerede gjorde kontakt arbejde på egen hånd, og de ​​bragte CSETI ind, efter at de allerede havde etableret en effektivt og positivt samarbejde indbyrdes. Disse pre- eksisterende grupper havde en meget højere sandsynlighed for sammensmeltning end de hold oprindelig sammensat af fremmede eller tilfældige bekendte. Det kan ikke understreges nok, at en CSETI arbejds gruppes succes er meget afhængig af graden af ​​sammenhold og samarbejde mellem medlemmerne af teamet.

Det kan være svært at forstå for de forskere, der ikke kan anerkende bevidstheds linket mellem CSETI medlemmerne og vores formodede ET samarbejdspartnere. Ikke desto mindre er det opfattelsen af den nuværende CSETI ledelse, at vores indsats bliver overvåget af rumvæsener. Disse hold, der er plaget af individualisme, egoisme, splittelse og skænderier, er simpelthen ikke sandsynlige til at få megen kontakt.

Hvis manifestationer af ET kontakt sker og niveauet af dysfunktion-el adfærd er høj, er det næsten sikkert, at løbende kontakt ikke vil blive opretholdt, medmindre holdet er i stand til at overvinde sine mangler. Dette indebærer, at de Extraterrestrielle aktivt overvåger de fremskridt, en CSETI arbejdsgrupper har. Denne idé er noget vores hårdeste kritikere og fordomsfri skeptikere har store vanskeligheder med at forstå. Alligevel er det CSETI's indtryk, at vi har indgået et samarbejdsforhold med de Extraterrestrielle ved at indlede denne diplomatiske menneskerettigheds bevægelse.

Dette begreb er baseret på det faktum, at CSETI's feltgrupper jævnligt bevidner anormale natlige lys og strukturere-de fartøjer, der interagerer med dem. Desuden vil mange enkeltpersoner med tilknytning til CSETI have observationer af fartøjer og unormale lys efter de indleder planer om at gøre feltarbejde. Dette kan være ganske fantastisk for nogle forskere fordi observationer ofte sker over eller i nærheden af ​​deres hjem. ( On line abonnenter se kommende artikel med titlen " CSETI , Observationer og Synchronicity ", som beskriver dette fænomen i detaljer.)

 Som et resultat af Dr. Greer's indledende organiserede indsats, der involverer mange dusinvis af foredrag og workshops 1991-1994, er et stort antal hold sammensmeltet og begyndte at gøre feltarbejde. Af de indledende hold sat ind i feltet, var få i stand til at opretholde igangværende forsknings aktiviteter i mere end et par måneder. Selvom hvert holds succes og fiasko kan analyseres i forhold til den konkrete historie af denne gruppe er en række vigtige erfaringer opnået fra denne voksende mængde af erfaring .

Følgende forslag udbydes i håb om, at de vil hjælpe dig med at maksimere dine chancer for at opbygge en succesrig CE-5 arbejdsgruppe. Gruppemøder spiller en vigtig rolle for et nyt CE-5 hold. I de første par møder og foruden at gennemgå de grundlæggende protokoller, vil potentielle feltarbejdere være nødt til at dele nogle oplysninger om sig selv, især hvorfor de er interesseret i kontakt arbejde. Denne socialiserings proces er afgørende i forhold til at opbygge enheden indenfor forskerholdet. Arbejdsgruppe koordinatoren kan ønskes at omhyggeligt notere sig de særlige detaljer ved hver ny forskers historie, da det hjælper Arbejdsgruppe koordinatoren med at kende hende\hans hold, så er hun\han bedre i stand til at lede arbejdet i marken.

 Omhyggelig opmærksomhed bør rettes mod de opstillede personlige mål fra potentielle forskere og altid holde sig for øje, de høje idealer og mål CSETI fremmer som gensidigt fordelagtige og fredelige forhold til enhver og alle ET civilisation besøgende jorden. De, der udtrykker frygt baserede antagelser om besøgendes hensigter kan have brug for særlig hjælp og støtte fra gruppen. Arbejdsgruppe koordinatoren, der har det altoverskyggende ansvar for opretholdelse af samhørighed i teamet, vil sandsynligvis spille en meget aktiv rolle i disse indledende drøftelser.

Det bør altid anerkendes, at CE-5 kontakt arbejde ikke er for alle og arbejdsgrupper er primært forskerhold med fokus på at tilgå regelmæssigt feltarbejde for at undersøge ETI's og rumfartøjer besøgende jorden. Vi er ikke en støttegruppe for dem, der tror, de er kontaktpersoner, "bortførte" eller ønsker at være det. Efter korte Gruppemøder, vil jeg foreslå, at holdet straks bør gå ud for at gøre feltarbejde. En anbefaling af 2 eller 3 ture den første måned, kan hjælpe med at opbygge sammenhold og kammeratskab som er nødvendig for at opbygge et succesfuldt team.

En mindre streng tidsplan for feltarbejde kan være forebyggende for ​​en team enhed. Du må ikke blive overrasket, hvis en betydelig nedslidning sker inden for rækkerne af holdet i løbet af den første måned eller to af markdriften. Forvent måske et minimum på 50% af dem, der deltage i en workshop eller de indledende møder til at droppe ud. For nogle vil det simpelthen være, at fantasien om feltarbejde er langt mere attraktive end rent faktisk at gøre det.

Nogle personer ønske kun at tale om ufoer, snarere end at gøre noget ved ET's tilstedeværelsen på Jorden. Bare det at, opholde sig oppe til sent om natten, til tider i dårligt vejr, eller til at engagere sig i en aktiviteter så mærkelig, dristig og spændende som at tilkalde ET's og rumfartøjer, kan være for svært for personer tilhørende sofa gruppen. For andre potentielle feltarbejdere er det de individuelle personlige hindringer, de møder. Lad os se det i øjnene, ikke alle er holdspillere.

UFO-logien har mere end en rimelige andel af mærkelige individer, som måske ikke lige har de sociale færdigheder til at arbejde effektivt i en gruppe. Jo mere stabil og mere sikker en person er i form af at have et stabilt godt betalende job, familiens støtte til CSETI forskning og have tilstrækkelige mængder af fritid til at afsætte til dette vigtige arbejde, jo mere sandsynligt er det, at han\hun vil være i stand til at holde ud og med succes integrere sig i en CSETI arbejdsgruppe. Udsættelse med at gå ud for at lave feltarbejde og kun holde sig til diskussions gruppemøder under den indledende dannelse af holdet, har været fatalt for en række arbejdsgrupper.

De kunne ikke smelte sammen som et hold, i en del tilfælde på grund af dårlig ledelse, der har undladt at gribe ind, det haster med at iværksætte forskningsaktiviteter. Når udsat for en tilsyneladende endeløs række af diskussioner om teoretiske ting, de potentielle CSETI efterforskere, der er ivrige efter at gå ud i marken, vil forståeligt nok mister deres begejstring. Denne lænestol type "forskning" sker desværre langt for tit i UFO samfund. En støt diæt af vilde spekulationer bliver konstant kastet ud i stedet for at få solid information baseret på prospektive videnskabelig undersøgelser.

 CSETI har lanceret et CE-5 Initiativ til at afhjælpe denne triste situation. Således vil en streng tidsplan for feltarbejdet tidligt i udviklingen af gruppen, hjælpe til med at adskille oplæsere fra magtsyge og samtidig hjælpe med at sætte vigtig ny erfaring og videnskabelig forskning til CSETI's voksende database. Ikke uventet kan de store oplæsere simpelthen droppe ud, når en aktiv tidsplan for feltarbejdet påbegyndes, og holdenes identitet vil gerne smelte sammen omkring de mest højt motiverede forskere.
SLUT DEL 1
DEL 2 AF 2
SÅ DU ØNSKER AT TILKALDE RUMFARTØJER ? (Del 2 af to dele) Copyright 1995 Joseph Burkes , MD
HÅNDTERING AF FRYGT 

Og nu mine damer og herrer , er det tid til at diskutere det store problem i CSETI arbejde og måske hele det flyvende tallerken område og som er " Håndtering af frygt". ( Det kan være nyttigt at gennemgå Dr. Greer indlæg med titlen , The Case for Non Hostility og "A Harvest of fear". De er nummererede X og XI i hans monografi. Min korte artikel om abductionisme med titlen "Reflections on Alleged Alien Abductions", som er lagt ud på CSETI hjemmeside, kunne også hjælpe med at sætte dette emne ind i et bredere perspektiv.)

 Som min teenage søn og datter kunne udtrykke CSETI's tilgang til frygt for ETI's, "Hay Dude, chill out, det er cool." Min oversættelse og uddybning på det generelle råd er som følger: Det er OK at være noget ængstelig, når du for første gang går ud i felten. Tilkald ning af rumfartøjer bliver en overvældende aktivitet for et flertal af jer, der læser denne artikel. I den indledende organiserende fase på den første arbejdsdag/sociale møde, vil du få en idé om, hvor hver af dine kollegaer forskere er på frygt fronten. Vi bør alle være klar over, at folks sociale ansigt ofte ikke altid afspejler deres sande følelser.

Med andre ord, du bliver måske nødt til at være mere bekymret over de potentielle forskere, der synes at minimere deres frygt, Dem, der er mere åbne for diskussion, men ikke overdrevent bange gøre det bedre end dem, der benægter nogen bekymringer. Macho manden, der slår på brystet og højlydt erklærer, "No problemo mand! Det er let som ingenting." Kan bare dække over en masse angst. Fest typen, der kunne erklære, "Det er bare en aftale. Vi kalder bare på ETI'erne, en sen eftermiddag og derefter lave vi en fest, "kunne også i virkeligheden være vildt bange for de besøgende. På den anden side af den samme mønt vil der være dem, der bare ikke kan synes at stoppe spekulationerne om, hvad der kunne være ETI's " sande intentioner. " For sådanne personer, kan du overveje at udskyde feltarbejdet indtil de med god samvittighed baserer deres indsats på CSETI opfattelse af ET's ikke fjendtlighed.

Hvis en felt deltager virkelig ikke kan acceptere ET's som værende imødekommende, så vil de ikke være i stand til at bidrage til vores indsats på en positiv måde. Vi skal forsøge at holde os for øje, at der ikke er nogen absolut standard, for hvad der er defineret som et for højt niveau af frygt for en CE-5I deltager. Det meste af det afhænger af, hvor gruppen står som helhed. For nogle personer i gruppen kan det være nødvendigt at behandle dette spørgsmål mere end for andre. Ansvaret for arbejdsgruppe koordinatoren er at være opmærksom på den enkeltes behov for at behandle spørgsmålet om angst på deres egen måde, således at hver potentiel CSETI undersøger vil nærme sig gruppens norm for frygt inden de vil være i stand til at integrere sig i feltarbejdet.

Gruppediskussioner bør understrege et CSETI princip, at medmindre det er klart bevist eller ud over en hver skygge af tvivl, så oplever vi ikke nogen fjendtlighed fra ET's. Der er klart nogle grupper der bliver nødt til at tage dette spørgsmål op mere end andre, men hvis kommende forskere ikke kan acceptere denne antagelse om ikke fjendtlighed, så vil de sandsynligvis vælge at droppe ud af arbejdsgruppen på egen hånd. Hvis de opholder sig omkring arbejdsgruppen, men ikke er i stand til at deltage fuldt ud i alle aktiviteter på grund af frygt, så de bør de tilskynde's til at træde tilbage. En persons overdreven frygt for ETI's kan manifestere sig ved gruppemøder på en række forskellige måder. Som nævnt ovenfor vil det måske vise sig som behovet for gentagne gange at stille spørgsmålet "hvad ETI's sande hensigter er?"

På den modsatte side af den samme mønt, kan en frygt baseret person forblive mærkeligt tavs, mens de kigger ekstremt ubehageligt rundt under sådanne diskussioner om Udenjordiske motiver i at besøge vores planet. Det er nyttigt at påpege, at fra ET's synspunkt, på denne voldsomme planet, kunne de have god grund til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad vores hensigter kan være imod dem. Efter alt, har UFO litteraturen beskrevet talrige af lejligheder hvor mennesker har angrebet Extraterrestrials. Meget af det der er rapporteret som uhyggelige udenjordiske handlinger kan mere være nogle manifestationer af det enkelte menneskes fjendtlighed projiceret på Extraterrestrials.

Naturligvis er det så denne tillidsfulde holdning til ET's og deres besøg som CSETI har, der har skabt mest antipati fra abductionist fløjen af UFO subkulturen, men alligevel kan CSETI lide at tænke på sig selv som udøver af forsigtig neutralitet. Dr. Greer har kaldt CSETI den "Schweiziske" UFO forsknings organisation. Arbejdsgruppen og især dens koordinator skal være opmærksom på, at der lejlighedsvis kan være potentielle CSETI forskere som kan have en skjult dagsorden. De ønsker måske at deltage i feltarbejde, men kun for at tiltrække en bestemt ET gruppe efter deres eget særlige valg.

Den mytologi at de "onde grå ET's, der bortfører mennesker" er så godt forankret blandt ufologer, at CE-5 arbejdsgrupper opdager at sådanne skadelige forhold dukker op og blander sig med arbejdsgruppe operationer. Hvis rumvæsener gennem deres teknologi assisterede bevidsthed kan interagere med vores psyke på afstand som CSETI hævder, så er det sandsynligt, at de er i stand til at vurdere vores bevæggrunde for at gøre feltarbejde ganske godt. Det er tænkeligt, at de kan være i stand til at vurdere vores bevæggrunde bedre, end vi selv kan gøre det.

Naturligvis for skeptikerne vil dette være et stort "hvis". Ikke desto mindre er det CSETI lederskab's oplevelse, at når frygt baserede forskere ikke er til stede under feltarbejdet, stiger intensiteten og hyppigheden af ​​ET interaktive oplevelser drastisk.
HÅNDTERING AF KANALISERING OG FRYGT BASERET ARBEJDSGRUPPE MEDLEMMER
På den modsatte side af den samme mønt, kan der være potentielle arbejdsgruppe forskere, der er fortryllet af kanaliserede meddelelser fra "rumbrødre." Eller af at ​​en række påståede ET grupper angiveligt besøger Jorden. Disse kanaliserede entusiaster ønsker måske udelukkende at fokusere på, hvad CSETI kalder Subjektiv-Erhvervet Materiale, forkortet SAM. Selvom CSETI fremmer åbenlyst brug af parapsykologiske teknikker til at undersøge UFO fænomenet, bruger vi psi som et værktøj snarere end et mål i sig selv. Indhentede oplysninger gennem remote viewing, klare drømme med clairvoyante aspekter eller andre psi erfaringer, har betydning, hvis de kan verificeres eller sammensmeltes med de faktiske feltresultater.

 Under ingen omstændigheder bør CSETI gruppemøder fokuserer på kanaliseret materiale, der foretrækker eller nedgør en formodet ET versus en anden. Det er CSETI vurdering, at invitere en formodet ET gruppe og tilsidesætte en anden er tåbelig, når man ved så lidt med sikkerhed, om nogen af ​​dem. Af disse grunde har vi udviklet et budskab om velkomst til enhver og alle mulige ET civilisationer besøgende Jorden.

Vi tager dette dristige skridt på forventning om, at gennem direkte kontakt, i fuld psykomotorisk kontrol over vores kroppe, detaljeret og troværdig information om ET's tilstedeværelse vil blive opnået. Potentielle CSETI forskere, der enten er frygt baseret eller kanaliserede bør rådgives om deres tilgang, som begge er i modstrid med vores mål for forskning. Hvis sådanne holdninger fortsætter, så bør de personer, tilskyndes til at forlade arbejdsgruppen. De vedvarende frygt baserede og skadelige synspunkter vil true hele holdets indsats. Ligeledes at fokusere udelukkende på kanaliseret information, eller om andet subjektivt erhvervede materiale fra enkeltpersoner i CSETI arbejdsgruppen, underminerer det videnskabelige grundlag for CSETI feltarbejde og kan vrage eller lave ravage med vores indsats.

Det distraherer fra det vigtige formål om at erhverve objektiv information i løbet af markforsøg og i stedet fokuserer det på subjektive overvejelser og det er vanskeliget, hvis ikke umuligt at vurdere dets gyldighed. Tilbage til problemet med overdreven frygt for ET kontakt blandt nogle potentielle CSETI forskere. Dette problem kan også manifestere sig i en mere subtil måde. Et urolig arbejdsgruppe medlem kan deltage i gruppemøder, men ellers på anden måde være savnet i feltarbejde. I situationer som denne, bør det understreges nødvendigheden af at​​ alle deltager på fuld styrke for gruppens sammenhold og disciplin.

Vigtigheden af ​​at opbygge menneskets diplomatisk mission til en ET civilisation er ikke en opgave hvor hjertet skal være med. For dem, der er villige til at tage udfordringen op, er mulighederne for succes store, men for dem, der ikke deltager fuldt ud, enten af ​​frygt eller mangel på engagement, de kan forstyrre eller endda ødelægge indsatsen fra de andre dedikerede teammedlemmer. Det er virkelig et spørgsmål om at opbygge tillid. Hvis teammedlemmerne ikke kan opnå hinandens tillid ved deres kollektive aktioner, når de arbejder sammen med at følge CE-5 Initiativ protokollerne, så er det usandsynligt, at de vil være i stand til at opnå tillid og fortsat samarbejde fra vores ET's samarbejdspartnere, der set fra et CSETI perspektiv utvivlsomt observere vores indsats.

Kampen for at etablere og opretholde denne sammenhold i CSETI CE-5 hold er praktisk set en afspejling af de måder, vi vil opbygge vores forhold til ET's. Denne kamp, for at opnå enighed, er måske også et mikrokosmos af den måde, hvorpå menneskeheden bliver nødt til at lære at samarbejde mere fuldt ud som en planet af bevidste og intelligente væsener. Et sådant samarbejde , hvis del er af en hastigt udviklende masse bevidsthed, kunne gøre det muligt for menneskeheden at deltage i et større og mere oplyst interplanetarisk samfund.
SIKKERHEDS SPØRGSMÅL
Vores altoverskyggende operationelle mål er at gennemføre disse protokoller i en fredelig, samarbejdsvillig og på en ikke fjendtlig måde. Sikkerheden for både ET's, og vores kontakt team bør være en af vores vigtigste bekymringer, hvis ikke den vigtigste bekymring i forhold til valg af lokalitet.

Naturligvis har Extraterrestrials i stort omfang den nødvendige teknologiske overlegenhed til at tage sig af de fleste af deres sikkerheds problemer. Ikke desto mindre er tilstedeværelsen af et stort antal skydevåben blandt almindelige civile og eksistensen af high tech våben inden for militæret, som der er i stand til at nedskyde et ET fartøj, så tvinger det os til at opsøge øde beliggende forsknings steder.

 ET besøgende kan og bør opfattes som vores gæster. Nogle grupper har i denne ånd af samarbejde ( og i fare for at lyde underlig kan jeg måske tilføje i en ånd af kærlighed), foreslået, at vi ændrer titlen på vores hold fra arbejdsgrupper til "velkomst grupper" Som gode værter ønsker vi måske ikke forsøg på interaktioner med Extraterrestrials nær miltærbaser, selv om disse steder kan være områder med høj ET aktivitet.

For lavt niveau CE-5, såsom forbiflyvninger og signal givning på afstand, er sådanne steder i nærheden af ​​militære anlæg ganske acceptabelt. For højt niveau CE-5 med mulighed for landinger af ET's og en chance for et CSETI team at gå ombord, er stedets sikkerhed af den mest afgørende betydning. Selv lavt niveau nærkontakt af femte grad kan udgøre betydelige sikkerheds problemer, hvis ikke for ET's, så i hvert fald for CSETI arbejdsgruppen. ( Der henvises til min artikel om " Observationer i Mexico City ", som beskriver , hvordan vores CSETI hold var truet af skud. ) At særlige tilfælde såvel som andre påpeger de reelle sikkerheds trusler fra væbnede menneskelige naboer og jægere.

Af indlysende sikkerhedsmæssige årsager, er det absolut nødvendigt at forbyde alle skydevåben og andre våben fra forskerholdet. Ethvert medlem, der overtræder denne regel bør øjeblikkeligt og permanent fjernet fra holdet. CSETI forsknings aktiviteter selvom spændende og behagelige til tider, skal ses som en del af en alvorlig menneskelig diplomatisk mission. Af denne grund, bør alkoholholdige drikkevarer og andre euforiserende stoffer forbydes på felt arbejde.

Desuden skal ingen investigator forsøge at udføre de protokoller under påvirkning af sådanne stoffer. De, der ønsker at ryge skal måske gøre dette i løbet af de pauser i meditation og let arbejde, der er beskrevet i Shari Adamiak's beskrivelse af de grundlæggende kontakt protokoller, der findes i arbejdsgruppe kittet. Rygning skal ske i en betydelig afstand fra gruppen.
AFSLUTNING AF FELT ARBEJDE
Selvom du kan være træt, kold og sulten ved slutningen af ​​en forsknings session, er årvågenhed vigtig på dette tidspunkt. Ved afslutning kan forekomme signifikante observationer. Sommetider sker de vigtigste begivenheder som holdet forbereder sig på at forlade stedet. Disse erfaringer er sket så ofte, at de med rimelighed kan fortolkes som mulige glade lykønskninger fra ET's. Observation af strukturere-de fartøjer er blevet beskrevet på parkerings områder, når CE-5 teams bryder op for at rejsen hjem.

For eksempel har mit Los Angeles hold oplevet at blive signaleret af kraftige søgelys kommende fra en øde bjergside, da vi vandrede ned ad en sti til vores køretøjer i slutningen af ​​vores første udflugt. Derudover bruger vi også radar detektorer som billig UFO sensorer på grund af mikrobølge produktionen fra et ​​ET fartøj. Ved mere end én lejlighed har hold rapporteret radar detektorer giver signal nettop som de har forberedt sig på at forlade forskning stedet, og de blev tilsyneladende udløst af en ukendt kilde .

Medlemmer af arbejdsgruppen har oplevet endnu mere bizarre interaktioner, der helt sikkert kan klassificer-es under titlen "Meget mærkelige", når de forlader forskningen stedet. Disse mærkelige oplevelser vil blive beskrevet mere detaljeret i CSETI case rapporter, der vises online under overskriften " Los Angeles CSETI filer". [Kilde: Dr. Joseph Burkes - The Contact Underground]

[Tilbage til Info om HICE - Klik her] 

tirsdag den 3. juni 2014

Globale ETIKontakt oplevelser [CE-5] (Dansk)

Opdateres løbende, under opbygning.

I denne blog, vil vi prøve at samle nogle, af de oplevelser og spændende uddrag fra rapporteringen, der kommer, via det stadigt voksende globale netværk, af ETI kontakt arbejdere og andre disclosure grupper.

Dansk ETIKontakt og Disclosure Gruppe, har tæt kontakt til en del af disse, primært via netværket ETLetsTalk/UFOContact.com, der koordinerer fælles globale H.I.C.E/CE-5 begivenheder, en gang om måneden, om lørdagen tættest på nymåne.

Den første video er optagelser fra en korncirkel i Holland, og indeholder nogle fantastiske billeder taget fornylig. Hvis I synes det er lidt langt, så hop frem til 17.27, det sidste billede er utroligt.

Video fra Linda Schouten [Holland]


Når vi kender kilden til oplevelserne, og grundlæggende bruger de samme metoder og protokoller, bliver det nemmere at forstå oplevelserne, og giver en vis validitet til ægtheden af oplevelser og dokumentation. Vi vil igen understrege, at disse oplevelser og dokumentationen, ikke er beviser for noget i videnskablig forstand, men er et oplæg til, at fænomenet bliver undersøgt nærmere.


Vi vil også prøve, at finde eksempler på oplevelser, der kan sammenlignesmed dem, som mange danskere også har. Der er et eksempel herunder, hvor det ene er taget i Middelfart, og det andet er med i Citizen Hearing On Disclosure. Ligheden er ret slående, bare 2 forskellige farver.


onsdag den 26. februar 2014

Dansk ETIKontakt Gruppe in English


My name is Thomas, and I am just an ordinary 47 year old guy, with a few UFO sightings and contact experiences of my own, and have been so luck to share this the past 3 years, with my wife Julia. We have been fortunate, and had a lot of mutual sightings, often shared with other friends as well.
Blood Moon Visitor video + inverted colours.


I also have this blog, mostly in Danish, and with that, I have also made a Google+ Hangout, where we can talk about ETI contact and related topics. "Usual Hangouts" are now a live OnAir
google+ hangout, and we try to have them every month on the GCE-5 days. One of them, was on March 21st., 2015. check it out here.


I have followed the developments in Ufology since childhood when I had my first sightings, read a lot of books (Timothy Good, Stanton Friedman etc.), and have always been fascinated by the sky, science and cosmology, especially since 1989. The development from the Hubble telescope and COBE satellite and in Cosmology until the present, have been amazing, we truly live in an age of discovery, and our consciousness is coming along as well.

Blood Moon Visitor in field.

I find the EtLetsTalk and CE-5 very relaxed and peaceful, full of positive vibes. I am not sure you need a protocol to do this, it is a state of (one) mind, we are all capable of entering, in various ways.

But for peaceful CE-5 and interaction, the CE-5 protocol we use, and implied ethics are very useful, and ensures a secure setting for the contact. CE-5 via meditation, visualization, sound, relaxation, art and music, without fear and with an loving open heart and mind are essential for me. I am blessed to share these experiences with my wife for 8 years now, Julia.


My own experiences before doing CE-5, have always been in peaceful and relaxed surroundings and setting, one special and strong one happened while night fishing on a beautiful lake, perfect, calm weather (no moon) with a clear view of the milky way. Strong, because we we're 3 people sharing the phenomenon, all with a strong sense of an extraordinary E.T shared experience, not only visual, but emotional and interactive as well. My life long friend recently described is as "feeling totally empty and relaxed" during the sighting.

I can recommend Bastians youtube channel with music:
[Bastian/StarGazer CLICK HERE]

Bastians youtube with CE-5 and other experinces on video, similar to our GCE-5 experiences on Hjarnø:For GCE-5 on november 2nd., 2013, I did another form of contact, and feel it was also a success. this was only based on meditation and consciousness. It was also a test of a simple magnotometer/laser setup, I made to see if I could detect changes in the field during my contact meditation. To my surprise it worked, but I cannot say if it is connected. But I felt conneted for sure. This is the the setup, I am testing it with my phone.Here is a video during the actual meditation, and the magnet/mirror setup moves:Sorry, but we don't book star craft travels/space vacations... yet.

I hope to be able to use some of this material, and more from the Peoples Disclosure Movement, to make a presentation in Danish on the subject. This could be done in various ways, but main focus would be an open debate on the subject, based on my own experience and view on the subject. This takes some time, and I also need the proper permissions etc. from the respectful parties.

Something about opening your chakras.

I am a bachelor of social education, with a strong emphasis in my work on the work by Howard Gardner, who also have given great insights into how your consciousness and learning processes are connected. I have worked as teacher (10th. grade explorer team), kindergarden and with physically ans mentally disabled children and adults. My C.V also includes NGO work in music organisations, charity, 350+ live concert performances, mostly in Denmark, but also in Israel, Holland, and the U.S (CA, NY, NJ and PE), and a lot of jams in various places on this beautiful planet.

Visit in Vejle, January 1st., 2015.
Thomas%20F.%20Kortholm

If you have any questions, feel free to ask.

Kind regards

Thomas F. Kortholm & Julia Kortholm - Peace, Love and Light - Namaste

A video summary from 2013, of our experiences:

fredag den 21. februar 2014

INFO om ETIKontakt [CE-5]

Denne side indeholder informationer om, og vejledninger i hvorledes ETI Kontakten [HICE], kan forsøges og udføres, dannelse af ETI Kontaktgrupper, og andre værktøjer, der kan bruges i ETI Kontakt sammenhæng.

Vores fokus er primært på de metoder og protokoller, der er blevet udviklet i over 40 år, af grupper som RAMA og senere CSETI grundlagt i 1990, og som førte til CE-5 Initiativet, der er beskrevet i Baggrund og Historik for ETIKontakt.

Da vi i Dansk ETIKontakt har haft, og har en god, lærerig personlig tilknytning til det globale og stadigt voksende netværk, ET Let's Talk og folkene bag, er en stor del af inspirationen til vejledninger og protokoller hentet der. Dansk ETIKontakt & Disclosure Gruppe er en uafhængig græsrodsbevægelse, og har ingen officiel tilknytning til CSETI, eller nogen andre organisationer.

For at kunne dække et bredere felt, og følge den udvikling som sker i bevægelsen, kan man også ændre terminologien, fra CE-5 til HICE [Human Initiated Contact Experience], altså ETI Kontakt på menneskeligt initiativ.

I modsætning til "Nærkontakt af 5. Kind" (CE-5), behøves der med HICE [Menneskelig Indledt Kontakt Oplevelse] ikke kendskab til de forskellige "Close Encounter" betegnelser, hvilket forenkler referencen for dem, der ikke umiddelbart kender med UFO terminologi. Dette er en meget bred formulering. [Kilde: Dr. Joseph Burkes, MD/ETLT]ET Let's Talk har ingen officiel tilknytning til CSETI og Stephen Greer, men er en uafhængig global bevægelse. På samme måde, er Dansk ETIKontakt ikke ment, som en underafdeling af nogen større organisation, men en uafhængig dansk ETIKontakt gruppe.

Dr. Burkes anden del af talen fra "Paths To Contact".


Vi finder det naturligt, at vi også følger udviklingen generelt i miljøet, og tror at en hvis ensartethed og struktur, vil gavne udviklingen, bedre forståelsen for og udbredelsen af kendskabet til H.I.C.E i Danmark. De grundlæggende principper er beskrevet på denne vis fra ET Let's Talks grundlægger Kosta Makreas, der også styrer koordinering af fælles kontakt dage.

ETI Kontakt CE-5 Instruktioner og Protokol:

1.) Man kan lave ET kontakt, på hvilket som helst tidspunkt, og hvor som helst man føler sig tryk og sikker.

2.) Vælg de mennesker du føler synes ligesindede, respektfulde og entusiastiske omkring denne koordinerede indsats. Du kan også gøre dette alene. Hvis du har en frygtsom, skeptisk, fjendtlig, snæversynet attitude.... er chancerne for at kontaktforsøget mislykkes store. Medbring din gode vilje, varme, glæde og åbenhed med til oplevelsen. De udenjordiske livs former vil "opfange" dine noble positive vibrationer.

3.) Skab forbindelse fra hjerte til hjerte med gruppe medlemmerne. Cirkuler kærligheds energien.

4.) Forestil jer en sfære af kærlighed i centret af jeres cirkel, med hvert af jeres hjerter forbundet med den. Projicer denne søjle af kærligheds energi højt op i himlen, som et lysende pulserende signal til vores stjerne venner.


5.) Når I indtræder i meditationen, brug jeres forestillingsevne/visualisering til at koble jer sammen, hjerte til hjerte, med alle de andre ET Kontaktgrupper der slutter sig til, over hele planeten. Med kærlige varme følelser inkluder vores udenjordiske "Stjerne Venner" når I inviterer dem til at "vektor ind" på jeres placering. Man kan "vektor ind", eller guide dem til ens placering, ved at projicere ens bevidsthed ud til dem og visualisere hvorledes man rejser fra Solens placering i Solsystemet og ud til Jorden. Mens du med din forestillingsevne kommer nærmere, zoom tættere og tættere ind på din specifikke placering, på overfladen. Hvis dem billeder af hvor de kan finde dig!

6.) Mentalt og med hjertet, spørg vores udenjordiske venner, hvad du og vi i samarbejde med dem, kan gøre for at bringe heling til vores planet Jorden. Inviter dem til at tage større del i vores menneskelige affærer, mens vi anerkender det midlertidigt stadig er menneskehedens eget ansvar, at finde løsning på vores problemer.

7.) Husk på, at ET kontakt kan have mange udtryksformer. Det kan være en observation af et Stjerneskib, en lucid [klar] drøm, en telepatisk besked, en berøring på skulderen eller knæet, underlige elektriske fænomener med kommunikations udstyr eller lys, og meget andet. ET's er meget kreative, og vil kun kommunikere, hvis det er sikkert for dem og dig.
[Kilde: ET Let's Talk - Kosta Makreas] 

De fem punkter er en meget generel skabelon, og der henvises til en række forskellige elementer, der forudsætter et lidt mere grundigt kendskab og forklaring. Udgangspunktet er at alle har muligheden for at prøve CE-5, såfremt det er et oprigtigt, åbent og positivt forsøg på at skabe kontakt. En frygtsom og skeptisk tilgang vil næppe fungere. Vi kigger lidt nærmere på de enkelte punkter.

ad 1.) Hvor og hvornår kan CE-5 udføres?

Forudsætningen for bedst at forsøge CE-5, er som udgangspunkt ret enkle. Det kræver blot et sted, hvor man kan føle sig rolig og tryg, og lidt tid til rådighed. De fleste erfaringer med CE-5 viser, at kontakten normalt kun forekommer, når situationen er sikker og tryg for begge parter. Når forudsætningerne er gode, kan CE-5 kontakten være individuel, eller laves af en gruppe. CE-5 kan også laves koordineret af flere personer og grupper, der befinder sig på forskellige steder rent geografisk.

ad. 2) Hvordan udfører man bedst CE-5, personligt & ved dannelse af en gruppe?

CE-5 har for de fleste et meget personligt aspekt, da naturen af fænomenet for de fleste kan virke meget grænseoverskridende. UFO fænomenet er traditionelt set omgivet af en stor mænge latterliggørelse, og det betyder naturligvis meget for de fleste. Derfor er det naturligt, at man lægger en vis vægt på, hvorledes man vælger at udføre CE-5, og hvem man deler erfaringer og oplevelserne med. Når man ønsker at danne en gruppe, brug lidt tid på at finde ligesindede, der giver udtryk for en fælles, åben og oprigtig positiv tilgang, som føles rigtig.

En stor del af den umiddelbare interesse for CE-5, skyldes for rigtigt mange mennesker, en nysgerrighed efter håndgribelige beviser eller oplevelser, der bekræfter eksistensen af UFO' er og intelligente udenjordiske livs former. Dette er vel naturligt nok, og hvis man ikke selv har oplevet UFO fænomenet, er det måske svært at forholde sig til ægtheden af fænomenet.

CE-5 forudsætter en grundlæggende og åben tro på muligheden for CE-5 er sandsynlig, at der eksisterer udenjordisk intelligens og UFO'er. Hvis ens personlige opfattelse grundlæggende er skeptisk og negativ, ønsker man en form for let beskæftigelse af dette, er sandsynligheden ret stor for at CE-5 oplevelser vil udeblive.

Med en positiv indfaldsvinkel, vil det være mere sandsynligt, at kunne deltage i CE-5 og få en god oplevelse. Det er selvfølgeligt muligt at deltage i CE-5 uden andre forudsætninger end de nævnte. Med åbne intentioner med tro på muligheden. Man kan forsøge at skabe kontakt til en gruppe og få lov til at deltage, og det kan være en mulighed. Den bedste forudsætning er hvis man ud over selve intentionen, også har et vist engagement, og bruger noget tid på at undersøge emnet, og begynde med at afprøve de metoder, der anbefales og føles naturlige for dig selv.

De fleste CE-5 grupper har igen ikke som formål, at lave CE-5 sammen med nogen, udelukkende med det formål at bekræfte deltagernes individuelle tro på det virker. For de fleste forudsætter CE-5 et personligt engagement, hvor der bruges en del tid på, at forstå og udvikle ens personlige metoder. På samme måde, vil det være en fordel, hvis man forsøger aktivt at arbejde med de metoder, som anbefales af mere erfarne CE-5 udøvere. Det er ikke nogen forudsætning for at deltage aktivt i fælles CE-5, men vil i mange tilfælde betyde, at muligheden for invitation og deltagelse i fælles CE-5 forbedres væsentligt.

Ved at forberede og øve CE-5 metoder, selvom de ikke umiddelbart giver resultat, er et rigtigt godt udgangspunkt. En generel forståelse af procedure og metoder, er ikke i sig selv udslagsgivende, specielt hvis forventninger er, at man ved deltagelse i fælles CE-5, kan få bekræftet disse, og derfor afventer resultater som forudsætning for yderligere engagement.

ad 3 og 4.) Forbind hjerte til hjerte

Dette er en god optakt til den videre meditation og visualisering. Man sætter sig i en rundkreds, og slapper af. Lukker øjnene og trækker vejret roligt. Man tager hinanden i hænderne. For sit indre blik, prøv at forestille jer en lysende kugle. Nu fører man langsomt denne lysende energi, mod uret rundt i cirklen. Når man har cirkuleret energien rundt, flytter man den ind i midten, og sender energien opad, som et slags fyrtårn af energi og kærlighed. På samme måde fortsætter man med at linke op med de andre grupper rundt om på jorden.

ad 5.) Meditation

Når man forsøger CE-5, bruger man en række teknikker eller værktøjer, der er basseret på vores bevidsthed og forestillingsevne. Der kræves som udgangspunkt ikke andre værktøjer, bevidstheden er det primære element i CE-5. Den mest udbredte form for bevidsthed basseret CE-5 udførelse, er meditation og visualisering [remote viewing], men der findes også andre måder, som det er nævnt i Baggrund og Historik. Vi vil se nærmere på meditation og visualisering, da dette er den mest udbredte CE-5 teknik, og der vi har hentet vores personlige erfaringer.

Når man ikke har erfaring med meditation og visualisering, og ønsker at prøve dette til CE-5, findes der en masse guidede meditationer på nettet. Det er et oplagt sted at begynde, og det kan gøres på flere måder. Dr. Stephen Greer fra CSETI har lavet en række guidede meditationer og visualiserings værktøjer, der kan findes på nettet. Har du I lyst og mod på at komme i gang med det samme, er "ET Contact; a meditation and prayer for Earth" for nogen en god indfaldsvinkel, da kendskabet til udtrykket CE-5 og Stephen Greer er blevet mere udbredt, efter filmen SIRIUS.

I kan finde den her [ET Contact; a meditation and prayer for Earth].
Denne guide bliver brugt af mange CE-5 udøvere, men det kan måske være lidt vanskeligt for en del, med den lidt svulstige snak om guddommelighed samt andre ret religiøse og spirituelle vendinger. Prøv at lade være med at tænke for meget over det, og prøv i stedet at fokusere på selve fremgangsmåden. Afslapning, vejrtrækning og rolige omgivelser med lidt tid til at øve er vigtige.

Så vidt muligt, bør man meditere hver dag, så man vænner sig til processen. Når man begynder på denne udvikling, føler mange at CE-5 meditationen er noget begrænset, og man ønsker måske at meditere mere frit, med fokus rette mod ens personlige udvikling. Man går på en måde fra CE-5 til HICE. Selvom essensen i en CE-5 guide føles rigtig, vil mange efterhånden lave en mere personlig form for guide.

Man føler måske, at CE-5 meditations guiderne er meget følelsesmæssigt ladet, og det ikke helt stemmer overens med ens personlighed og bevidsthed, og det kan virke begrænsende for at komme videre. En god og neutral guide til meditation, er lavet af Alan Watts, der ikke benytter sig af meget værdiladede udtryk. Den beskriver kort og præcist teknikken bag meditationen, på en afslappet og tiltalende måde. Der findes en del gode videoer på nettet, med flere Alan Watts meditations guides, hvis man ønsker at høre mere om meditation og andre filosofiske emner, der også kan relateres til CE-5 på forskellige måder.
Der findes en glimrende YouTube kanal, med nogle gode videoer lavet til forskellige Alan Watts optagelser, fan hans utallige foredrag og guidede meditationer og meget andet. Her er der en video, der også beskæftiger sig med bevidstheden som en fælles oplevelse, via utallige individer i hele universet. Vi er allesammen en bevidsthed i mange former.

Det er denne fælles og grundlæggende universelle bevidsthed, der gør det muligt at komme i kontakt med ETIs, og det er denne fælles bevidsthed, der er forudsætningen for kommunikationen.


Når man først er begyndt denne proces, og føler det begynder at give lidt genklang i bevidstheden, kan der ske nogle forskellige ting, som føles anderledes. Når man udvider sin bevidsthed og åbner sig mere, kan man få forskellige fysiske og psykiske oplevelser, der kan virke overvældende. Det kan være, at man fysik føler at det f.eks. "snurrer" i kroppen, der kommer måske en fornemmelse af, at man bliver berørt forskellige steder på kroppen. 

Man kan også opleve nogle ret kraftige følelsesudbrud og humørsvingninger, som man har svært ved at forstå hvor kommer fra. Disse oplevelser kan nemt tolkes som CE-5 kontakt, og det er naturligvis en mulighed, men mange af disse oplevelser hænger sammen med den udvikling der sker, når man er begyndt at vække ens bevidsthed og spiritualitet. Her er en lille video, der beskriver nogle af disse oplevelser.Disse redskaber kan alle være med til. at udvikle ens personlige meditations teknikker og visualisering, hvilket kan være med til at skabe god CE-5 kontakt, når man bruger dem fokuseret på dette. Det kommer vi nærmere ind på i næste afsnit om visualisering og vektor ind. Den personlige udvikling, der er en meget væsentlig del af kontakt oplevelsen. 

En anden gruppe med mange års erfaringer i udforskningen af fænomenet, og kontakt med udenjordisk intelligens begyndte i Peru i 1974, med grundlæggelsen af Rama kontaktgruppen. Dette interview med Enrique Villanueva, der kom i forbindelse med Rama gruppen i 1988, viser hvilket personligt og spirituel et aspekt der for mange er en stor del af kontakten. Den måde som kontakten beskrives med følelser i stedet for ord, virker som en god måde at udtrykke kontakten på.


Hvis I kunne tænke jer at, læse mere om RAMA, er der en artikel her på engelsk: RAMA, The early history of the 20th century's most important contact network described by Joseph Burkes, MD. Der er mere fra Joseph Burkes MD., i næste afsnit om visualisering og vektor ind. Joseph er en veteran i kontakt arbejdet, og er stadigvæk aktiv.. Han har skrevet en masse spændende artikler og beskrivelser, af hans oplevelser igennem mere end 20 år med ETIKontakt.

ad. 5) Visualisering og Vektor ind.

[For mere info, en artikel af  Dr. Joseph Burkes om emnet, oversat til dansk.]

Ved udførelsen af CE-5, individuelt eller i en gruppe, bruges meditationen og visualiseringen primært, til at forsøge at vektor ind udenjordiske intelligente livsformer. Som beskrevet i protokollen fra ET Let's Talk, benyttes visualiseringen også til at sammenflette CE-5 udførelsen, med andre CE-5 grupper, når man laver et koordineret CE-5 forsøg. Som beskrevet benytter man sin forestillingsevne og meditationen, til at projicere ens bevidsthed med. Man visualiserer med indre billeder, hvad der kan beskrives lidt, som en slags dagdrømmeri. 

Når man forsøger at vektor ind udenjordisk intelligens, bruger man visualiseringen som en slags signal, og til at vise hvor man befinder sig. Start med at projicere bevidstheden ud, ved at tage fra Jorden, ud igennem solsystemet forbi planeterne, og videre ud i rummet. Med åbenhed og varme, inviter vores stjerne venner til at besøge os, til at tage del i vores jordiske affærer, så vi kan lære af hinanden. Da vi ikke lige har noget andet til at forklare dette helt, så beskriver introen fra filmen "Contact" det meget godt, med et zoom ud fra Jorden. Man "zoomer" så tilbage igen i bevidstheden med hjælp fra ens forestillingsevne.


På samme måde, viser man hvor vi er på jorden, vores placering i solsystemet og på jorden. Når invitationen er projiceret ud, så vend tilbage til udgangspunktet. Den metode der beskrives er en god måde, tag udgangspunkt i Solen, og projicer hvor vores planet er i forhold til Solen. På samme vis "zoomer" man ind på ens specifikke placering, vis billeder af hvor du er. Dette er den grundlæggende mekanisme bag at vektor ind vores stjerne venner.

ad. 6) Med hjertet og bevistheden.

Målet med CE-5 er fredelig og gensidig kontakt, baseret på respekt og åbenhed. Det er ikke et forsøg eller en smutvej til at løse vores jordiske problemer, da dette er en del af den udvikling vi skal igennem selv. det er vores eget ansvar. Vi kan ikke forvente, at vi bliver reddet af venlige udenjordiske væsner. Invitationen til at tage del i vores jordiske affærer og udvikling, er mere en form for støtte og bekræftelse af, at det er muligt for menneskeheden, at nå et højere civilisations stadie, hvor hele jorden er forenet, og vores primitive stamme opdeling med følgende problemer, som krige og uhensigtsmæssig adfærd i forhold til vores fælles ressourcer, der ikke er særligt bæredygtig. Ansvaret for at løse disse problemer, ligger hos menneskeheden selv. Det er en del af den udvikling, der er nødvendig på vejen til en civilisation, der kan indtage sin naturlige plads, som en del af det universelle samfund af fredelige galaktiske civilisationer.

ad. 7) CE-5 kontaktens mange udtryk.

CE-5 kontakt kan antage mange forskellige former. Den lettest genkendelige, er naturligt nok visuelle observationer af UFO'er, eller Stjerneskibe om man vil. Denne del er meget håndgribelig, og er for de fleste meget væsentlig. Disse oplevelser er ofte fulgt af forskellige interaktive oplevelser. Der er reaktioner på bevidste og fysiske kontakt forsøg. Disse kommer oftest som reaktioner på bevidste handlinger, og er f.eks. kursændringer eller skift i lys intensitet, form og farver. Helt konkret bruger mange CE-5 grupper også diverse hjælpemidler til denne interaktion, og den mest kendte og udbredte, er nok brugen af laserlys. Når man lyser efter stjerneskibene, er der ofte reaktioner, der tyder på at de opfatter disse signaler, og svarer tilbage. Disse oplevelser er også mulige at dokumentere med video osv., i modsætning til de mere subtile former for kontakt. Det er dog muligt at få video af fænomenerne, uden at bruge nightvision, laser eller andet. Her er et eksempel på det fra IKnowTheLight Youtube kanal.Der er også mange eksempler på, at CE-5 grupperne oplever lysende kugler af en form for energi. Disse kaldes også for under et for orbs, og de forekommer både visuelt, kan fanges på almindelige billeder, nogen gange ses de kun på fotos og video med natte- eller f.eks. termisk filter [infrarødt]. 

CE-5 kontakten kan også tage mange andre former, der er noget mere vanskelige at dokumentere og forklare. Den kontakt der foregår via bevidstheden, er oftest en personlig oplevelse, og tolkningen af kontakten er derfor også ret personlig. Kontakten kan eksempelvis være nogle meget stærke drømme, også kaldet lucide drømme, hvor man er bevist i drømmen og er med til at styre oplevelserne. I drømme som disse, har jeg haft nogen spændende og klare "visioner" om maskiner, magneter og laser. Først lavede jeg tegninger, også prøvede jeg at bygge "drømmen" I min drøm bevægede magneten laseren, og det virkede også når jeg testede det setup jeg kom frem til.

Kontakten kan også være oplevelser af, at man bliver berørt rent fysisk under kontakten. Det kan være svært at skelne mellem de oplevelser, der skyldes den udvikling af bevidstheden, der sker i forbindelse med meditationen, som beskrevet tidligere. Men når disse ting sker i forbindelse med udførelse af CE-5, bliver det efterhånden lettere, at fornemme om kontakten er CE-5 relateret.

Der er også mange der oplever visioner eller helt konkrete telepatiske beskeder, men disse er igen oftest personlige oplevelser og tolkninger af fænomenet, og der er mange variationer i oplevelsen af dette. Nogen giver udtryk for meget visuelle og konkrete oplevelser, andre ser ikke noget visuelt, men føler energier, eller en mere astral præget oplevelse. Betydningen af disse oplevelser kan virke meget konkret, men ofte antager tolkningen med tiden andre former.En konkret beskrivelse af dette, er en af de oplevelser som denne, der er blevet delt med os. Under CE-5 meditationen får personen en meget klar vision af lysende stjerneskibe og senere et møde med 3 lysende væsner. Disse giver en lysende kugle til personen, der i sin bevidsthed har fokus nok, til at spørge "Hvad er det I har givet mig?" I det samme øjeblik flyver lys kuglen ind i hans bevidsthed, altså ind i hans hoved.

Visionen var meget klar, men den dybere mening med det, er ikke noget personen føler kan siges med sikkerhed. Hans egen opfattelse er, at det var en form for gave, og med udvidelsen af hans bevidsthed, vil betydningen blive klarere.

Når man forsøger CE-5 kan kontakten altså antage mange forskellige former, de udenjordiske intelligenser og livs former er meget kreative. Underlige elektriske fænomener og manipulation af kommunikations midler, telefoner, PC og andet, kan muligvis også være kontakt relaterede. Mange CE-5 grupper benytter også flere forskellige hjælpemidler udover en laser pointer.

Forskellige tekniske CE-5 hjælpemidler.

Der findes en langrække forskellige værktøjer, som bruges af mange, for at hjælpe CE-5 kontakten på vej. Det kan være en hjælp for nogle, da disse værktøjer, kan være gode til at hjælpe den rette stemning på vej. De mest udbredte værktøjer til at hjælpe CE-5 udøvelsen, er laser, lyd og smartphone apps. Vi bruger normalt ikke nogle af disse, da kontakten via bevistheden er det primære i vores kontakt, og vi slukker helst for apps og mobiler først.


torsdag den 20. februar 2014

ETI Kontakt, baggrund, historik og ufologi.


Lidt mere information om baggrunden for ETI kontakt på menneskeligt initiativ, udviklingen fra passiv observationer, og en hel del latterliggørelse og disinformation. 

Første et lille klip, hvor ET Let's Talk grundlæggeren Kosta Makreas fortæller om, hvor stort netværket og bevægelsen efterhånden er blevet.

ET Let's Talk er en uafhængig bevægelse, der ikke har nogen officiel tilknytning til CSETI og Stephen M. Greer. Dansk ETIKontakt Gruppe er heller ikke tilknyttet nogen bestemt gruppe eller organisation, men er en uafhængig ETIKontakt Gruppe.

ETIKontakt fænomenet som en del af UFO fænomenet, som Danst ETIKontakt Gruppe er en udløber af, begyndte i 1990 med etableringen af CSETI [Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence] som på dansk hedder Center For Studiet Af Udenjordisk Intelligens. CSETI blev grundlagt af Dr. Steven M. Greer, og med hjælp fra en række dygtige CE-5 kontakt arbejdere som Shari Adamiak og Dr. Joseph Burkes m.fl. 

Dette førte videre til The CE-5 Initiative, og på grundlag af disse kerne principper, er en større gruppe mennesker efterhånden fundet sammen, og har videreudviklet metoder og protokoller og grundlagt netværk, for at dele disse oplevelser og erfaringer.

Kendskabet til CE-5 og CE-5 Initiative fik i 2013 med filmen "SIRIUS" [af Emmy vindende instruktør Amardeep Kaleka] et langt bredere publikum, og gav endnu større interesse for fænomenet, og de forskellige grupper, der arbejder sammen om at skabe åben kontakt, med positive og fredelige intentioner.

Dansk ETIKontakt Gruppe er i kontakt med mange kontaktgrupper på verdensplan, og følger eksempelvis de koordinerede globale ETIKontakt datoer fra netværket ET Let's Talk, samt de anbefalede protokoller og værktøjer. Vi vil med udgangspunkt i disse værktøjer, arbejde med at overføre dem til dansk, i en kontekst, der gør emnet lettere tilgængeligt for en bredere gruppe af befolkningen.

Vi vil prøve at kigge lidt, på historien bag den historiske udvikling af CE-5 og videreudviklingen til H.I.C.E [J/Burkes MD], og få defineret begreberne lidt mere indgående. Selve de forskellige kategorier af nærkontakt, var blevet udviklet længe før "Nærkontakt af femte Grad." Mest kendt er det nok for de fleste, fra filmen "Nærkontakt af 3. grad" og "E.T". CE -5 adskiller sig meget fra CE- 1-4 ved, at den er menneskeligt initieret via bevidstheden.
CE-5 betegner en femte kategori af nærkontakt med udenjordisk intelligens [Extraterrestrial Intelligence, ETI], der er karakteriseret ved gensidig, bilateral kommunikation, i forhold til ensidig [nær]kontakt. CE-5 initiativet har som sit centrale fokus, bilateral ETI - menneskelig kommunikation basseret på gensidig respekt og universelle principper for at dele og kontakt. 

Nærkontakt af kategori 1-4 [CE 1-4] er grundlæggende passive, reaktive og initieret af ETI. En Nærkontakt af 5 grad, CE-5, adskiller sig fra disse ved bevisdt, frivillig og proaktiv menneskeligt initieret eller kooperative kontakter med ETI. Der findes kendsgerninger, der indikerer at Nærkontakt af 5 grad, ligeledes er forekommet tidligere, og uværligt vil den menneskelige/ETI relation modnes, og gøre bedre imødekommende research i denne mulighed en nødvendighed. 

Selvom den ultimative kontrol af denne kontakt vil (og sandsynligvis burde) forblive hos de teknologisk mere avancerede intelligente livsformer (ETI), formindsker dette ikke vigtigheden af bevidste, frivillige menneskelige kontakt initiativer, som opfølgning på konventionelle typer af Nærkontakt af kategori 1-4 [CE 1-4].

CSETI er det eneste koncentrerede verdensomspændende forsøg på, at sætte trænede undersøgelses hold ind hvor 1.) aktive bølger af UFO begivenheder forekommer, eller 2.) forsøge at vektor UFOer ind i et specifikt område, med det formål at indlede kontakt. Kontakt protokollerne inkluderer brug af lys, lyd og tanker. Tanker, i særdeleshed bevidstheden, er den primære måde at initiere kontakt på.

Nærkontakt af 1-5 Grad:


CSETI Kerne Principper:
- Der er beviser som kraftigt antyder eksistensen af udenjordiske intelligens, civilisationer og rumfartøjer.

- Udenjordisk intelligens/livsformer har besøgt og besøger aktuelt Jorden.

- Forsigtig bilateral kommunikation mellem udenjordisk intelligens (ETI) og mennesker, er af kontinuerlig betydning, og denne vil stige i fremtiden.

 - CSETIs tilgang til studiet af udenjordisk intelligens, er basseret på fredelige, kooperative og uskadelige intentioner og procedurer .

- Etableringen af en holdbar verdensomspændende fred, er essentiel hvis de menneskelige og udenjordiske relationer skal udvikles helt.

- Både menneskelige og udenjordiske intelligenser/livsformer, har grundlæggende som bevidste, intelligente væsner, flere lignende vilkår end modsætninger; CSETI ønsker at studere både vores delte og unikke karakteristika.

- CSETI forudsætter en samlet præmis, der samlet set vurderer, at ETIs motiver er fredelige og ikke fjendtlige.

- Det virker sandsynligt, at mere end en udenjordisk civilisation, er ansvarlig for den ETI/ET kontakt der er observeret hidtil. Dette kan indikere en kooperativ indsats.

- CSETI vil tilstræbe at kultivere bilateral ETI-menneskelig kontakt og relationer, der har fredelige og fælles mål. Det er IKKE et mål for CSETI, at erhverve avanceret udenjordisk teknologi, der potentielt kan have en skadelig eller militær anvendelse, såfremt den videregives forhastet.


Med etableringen af disse kontaktgrupper, og udviklingen af teknikker og protokoller, fulgte der efterhånden flere observationer, som blev beskrevet og dokumenteret i et forsøg på, at gå metodisk fremad med udforskningen af fænomenet. Man skal også huske på, at i 1990'erne, havde grupper som RAMA fra Peru allerede lavet ETI Kontaktarbejde i 20 år, og der er andre grupper, spirituelle og shamanistiske, der givet vis har haft ETI Kontakt i århundrede, ja sågar årtusinder.

Det moderne kontaktarbejde, og dokumentationen for diverse fænomener, blev bedre efterhånden som protokollerne og værktøjerne blev bedre. En af de større UFO bølger i 1990'erne, skete i Gulf Brezze, Florida [US]. Det lykkedes også for CSETI, at fået hold til Gulf Breeze, hvor videoen er taget af et CSETI Team i 1992.

 Her en historisk video fra starten af CE-5 udforskningen i 1990'erne.

I 1994 deltog Stephen M. Greer og Stanton Friedman m.fl. i en 2 timer lang Larry King Special, live fra ørkenen nær Area 51 i Nevada. Den giver et meget godt indblik i, hvad der var blevet start grundlaget for CSETI, og som har ført til senere udforskning af CE-5 osv.

Det øvrige program handler om mere kendte UFO begivenheder og andre relaterede emner. Stanton T. Friedman er en anerkendt UFO efterforsker, med indgående viden om fænomenet. Han er medforfatter på "Crash At Corona: The Definitive Studiet af Roswell Incident." og "TOP SECRET / MAJIC", Stantons kontroversielle bog om Majestic 12-gruppen. blev offentliggjort i 1996 og gik gennem 6 oplag.


MJ-12, blev oprettet i 1947, for at udforske fremmede/udenjordisk teknologi. En udvidet ny udgave blev offentliggjort i 2005. Stanton fik i 2002 en Lifetime UFO Achievement Award i Leeds, England, i 2002, af UFO Magazine i Storbritannien.

Stanton F. Friedman var også et af videnerne ved Citizen Hearing On Disclosure i foråret 2013. Jeg blogger også om denne begivenhed, og støtter Citizen Hearing On Disclosure DVD&Blu-ray projektet.


Denne gamle Disney special fra 1995 om Ufoer, aliens og bortførelser, viser tydeligt hvad der var, og stadig er ret fremherskende holdning omkring fænomene, cover ups, Men in Black, onde aliens der bortfører folk, og laver uhyggelige eksperimenter på forsvarsløse, paralyserede ofre. Man må erkende, at der er et langt stykke fra, hvad CE-5 kontakt oplevelserne minder om, de er som oftest ikke skræmmende.


Med tiden har kendskabet til CE-5 initiativet, og brugen af redskaberne spredt sig til mange flere mennesker, og forskellige uafhængige interesse grupper og efterforskere, som på verdensplan med bedre kommunikations midler og ligeledes bedre video med nattevision etc., har fået antallet og kvaliteten af dokumentationen højnet meget.
Et par nutidige eksempler på udviklingen og dokumentationen af fænomenet.
Den første video viser hvorledes det ser ud som om, at den reagerer på laseren. Den er også fra Legions of Light UFOs, men der findes mange af den type på youtube, som er lavet af andre mennesker, der oplever den samme type kontakt, på denne og andre tilsvarende måder.


Denne viser også hvorledes fænomenet opleves af flere mennesker, og det opfattes meget tydeligt som om der er kontakt. Igen bruges der også laser, men det primære i kontakten er med følelser og bevisthed. Der er mange af den type på Legions Of Light UFOs på YouTube.


Et andet eksempel på hvorledes det lykkes at lave CE-5, er ECETI [Enlightened Contact with Extraterrestrial Intelligence] som blev grundlagt af James Gililand og det er derfra ECETI ranchen denne video af en UFO tæt på stammer fra.


Disse oplevelser deles også af mange danskere, som har glæde ved at deltage i denne kontakt. Vi vil prøve på at opdatere bloggen med mere information på dansk, og vil gerne også dele danske observationer og videooptagelser m.m.