Meditation

onsdag den 26. februar 2014

Dansk ETIKontakt Gruppe in English


My name is Thomas, and I am just an ordinary 47 year old guy, with a few UFO sightings and contact experiences of my own, and have been so luck to share this the past 3 years, with my wife Julia. We have been fortunate, and had a lot of mutual sightings, often shared with other friends as well.
Blood Moon Visitor video + inverted colours.


I also have this blog, mostly in Danish, and with that, I have also made a Google+ Hangout, where we can talk about ETI contact and related topics. "Usual Hangouts" are now a live OnAir
google+ hangout, and we try to have them every month on the GCE-5 days. One of them, was on March 21st., 2015. check it out here.


I have followed the developments in Ufology since childhood when I had my first sightings, read a lot of books (Timothy Good, Stanton Friedman etc.), and have always been fascinated by the sky, science and cosmology, especially since 1989. The development from the Hubble telescope and COBE satellite and in Cosmology until the present, have been amazing, we truly live in an age of discovery, and our consciousness is coming along as well.

Blood Moon Visitor in field.

I find the EtLetsTalk and CE-5 very relaxed and peaceful, full of positive vibes. I am not sure you need a protocol to do this, it is a state of (one) mind, we are all capable of entering, in various ways.

But for peaceful CE-5 and interaction, the CE-5 protocol we use, and implied ethics are very useful, and ensures a secure setting for the contact. CE-5 via meditation, visualization, sound, relaxation, art and music, without fear and with an loving open heart and mind are essential for me. I am blessed to share these experiences with my wife for 8 years now, Julia.


My own experiences before doing CE-5, have always been in peaceful and relaxed surroundings and setting, one special and strong one happened while night fishing on a beautiful lake, perfect, calm weather (no moon) with a clear view of the milky way. Strong, because we we're 3 people sharing the phenomenon, all with a strong sense of an extraordinary E.T shared experience, not only visual, but emotional and interactive as well. My life long friend recently described is as "feeling totally empty and relaxed" during the sighting.

I can recommend Bastians youtube channel with music:
[Bastian/StarGazer CLICK HERE]

Bastians youtube with CE-5 and other experinces on video, similar to our GCE-5 experiences on Hjarnø:For GCE-5 on november 2nd., 2013, I did another form of contact, and feel it was also a success. this was only based on meditation and consciousness. It was also a test of a simple magnotometer/laser setup, I made to see if I could detect changes in the field during my contact meditation. To my surprise it worked, but I cannot say if it is connected. But I felt conneted for sure. This is the the setup, I am testing it with my phone.Here is a video during the actual meditation, and the magnet/mirror setup moves:Sorry, but we don't book star craft travels/space vacations... yet.

I hope to be able to use some of this material, and more from the Peoples Disclosure Movement, to make a presentation in Danish on the subject. This could be done in various ways, but main focus would be an open debate on the subject, based on my own experience and view on the subject. This takes some time, and I also need the proper permissions etc. from the respectful parties.

Something about opening your chakras.

I am a bachelor of social education, with a strong emphasis in my work on the work by Howard Gardner, who also have given great insights into how your consciousness and learning processes are connected. I have worked as teacher (10th. grade explorer team), kindergarden and with physically ans mentally disabled children and adults. My C.V also includes NGO work in music organisations, charity, 350+ live concert performances, mostly in Denmark, but also in Israel, Holland, and the U.S (CA, NY, NJ and PE), and a lot of jams in various places on this beautiful planet.

Visit in Vejle, January 1st., 2015.
Thomas%20F.%20Kortholm

If you have any questions, feel free to ask.

Kind regards

Thomas F. Kortholm & Julia Kortholm - Peace, Love and Light - Namaste

A video summary from 2013, of our experiences:

fredag den 21. februar 2014

INFO om ETIKontakt [CE-5]

Denne side indeholder informationer om, og vejledninger i hvorledes ETI Kontakten [HICE], kan forsøges og udføres, dannelse af ETI Kontaktgrupper, og andre værktøjer, der kan bruges i ETI Kontakt sammenhæng.

Vores fokus er primært på de metoder og protokoller, der er blevet udviklet i over 40 år, af grupper som RAMA og senere CSETI grundlagt i 1990, og som førte til CE-5 Initiativet, der er beskrevet i Baggrund og Historik for ETIKontakt.

Da vi i Dansk ETIKontakt har haft, og har en god, lærerig personlig tilknytning til det globale og stadigt voksende netværk, ET Let's Talk og folkene bag, er en stor del af inspirationen til vejledninger og protokoller hentet der. Dansk ETIKontakt & Disclosure Gruppe er en uafhængig græsrodsbevægelse, og har ingen officiel tilknytning til CSETI, eller nogen andre organisationer.

For at kunne dække et bredere felt, og følge den udvikling som sker i bevægelsen, kan man også ændre terminologien, fra CE-5 til HICE [Human Initiated Contact Experience], altså ETI Kontakt på menneskeligt initiativ.

I modsætning til "Nærkontakt af 5. Kind" (CE-5), behøves der med HICE [Menneskelig Indledt Kontakt Oplevelse] ikke kendskab til de forskellige "Close Encounter" betegnelser, hvilket forenkler referencen for dem, der ikke umiddelbart kender med UFO terminologi. Dette er en meget bred formulering. [Kilde: Dr. Joseph Burkes, MD/ETLT]ET Let's Talk har ingen officiel tilknytning til CSETI og Stephen Greer, men er en uafhængig global bevægelse. På samme måde, er Dansk ETIKontakt ikke ment, som en underafdeling af nogen større organisation, men en uafhængig dansk ETIKontakt gruppe.

Dr. Burkes anden del af talen fra "Paths To Contact".


Vi finder det naturligt, at vi også følger udviklingen generelt i miljøet, og tror at en hvis ensartethed og struktur, vil gavne udviklingen, bedre forståelsen for og udbredelsen af kendskabet til H.I.C.E i Danmark. De grundlæggende principper er beskrevet på denne vis fra ET Let's Talks grundlægger Kosta Makreas, der også styrer koordinering af fælles kontakt dage.

ETI Kontakt CE-5 Instruktioner og Protokol:

1.) Man kan lave ET kontakt, på hvilket som helst tidspunkt, og hvor som helst man føler sig tryk og sikker.

2.) Vælg de mennesker du føler synes ligesindede, respektfulde og entusiastiske omkring denne koordinerede indsats. Du kan også gøre dette alene. Hvis du har en frygtsom, skeptisk, fjendtlig, snæversynet attitude.... er chancerne for at kontaktforsøget mislykkes store. Medbring din gode vilje, varme, glæde og åbenhed med til oplevelsen. De udenjordiske livs former vil "opfange" dine noble positive vibrationer.

3.) Skab forbindelse fra hjerte til hjerte med gruppe medlemmerne. Cirkuler kærligheds energien.

4.) Forestil jer en sfære af kærlighed i centret af jeres cirkel, med hvert af jeres hjerter forbundet med den. Projicer denne søjle af kærligheds energi højt op i himlen, som et lysende pulserende signal til vores stjerne venner.


5.) Når I indtræder i meditationen, brug jeres forestillingsevne/visualisering til at koble jer sammen, hjerte til hjerte, med alle de andre ET Kontaktgrupper der slutter sig til, over hele planeten. Med kærlige varme følelser inkluder vores udenjordiske "Stjerne Venner" når I inviterer dem til at "vektor ind" på jeres placering. Man kan "vektor ind", eller guide dem til ens placering, ved at projicere ens bevidsthed ud til dem og visualisere hvorledes man rejser fra Solens placering i Solsystemet og ud til Jorden. Mens du med din forestillingsevne kommer nærmere, zoom tættere og tættere ind på din specifikke placering, på overfladen. Hvis dem billeder af hvor de kan finde dig!

6.) Mentalt og med hjertet, spørg vores udenjordiske venner, hvad du og vi i samarbejde med dem, kan gøre for at bringe heling til vores planet Jorden. Inviter dem til at tage større del i vores menneskelige affærer, mens vi anerkender det midlertidigt stadig er menneskehedens eget ansvar, at finde løsning på vores problemer.

7.) Husk på, at ET kontakt kan have mange udtryksformer. Det kan være en observation af et Stjerneskib, en lucid [klar] drøm, en telepatisk besked, en berøring på skulderen eller knæet, underlige elektriske fænomener med kommunikations udstyr eller lys, og meget andet. ET's er meget kreative, og vil kun kommunikere, hvis det er sikkert for dem og dig.
[Kilde: ET Let's Talk - Kosta Makreas] 

De fem punkter er en meget generel skabelon, og der henvises til en række forskellige elementer, der forudsætter et lidt mere grundigt kendskab og forklaring. Udgangspunktet er at alle har muligheden for at prøve CE-5, såfremt det er et oprigtigt, åbent og positivt forsøg på at skabe kontakt. En frygtsom og skeptisk tilgang vil næppe fungere. Vi kigger lidt nærmere på de enkelte punkter.

ad 1.) Hvor og hvornår kan CE-5 udføres?

Forudsætningen for bedst at forsøge CE-5, er som udgangspunkt ret enkle. Det kræver blot et sted, hvor man kan føle sig rolig og tryg, og lidt tid til rådighed. De fleste erfaringer med CE-5 viser, at kontakten normalt kun forekommer, når situationen er sikker og tryg for begge parter. Når forudsætningerne er gode, kan CE-5 kontakten være individuel, eller laves af en gruppe. CE-5 kan også laves koordineret af flere personer og grupper, der befinder sig på forskellige steder rent geografisk.

ad. 2) Hvordan udfører man bedst CE-5, personligt & ved dannelse af en gruppe?

CE-5 har for de fleste et meget personligt aspekt, da naturen af fænomenet for de fleste kan virke meget grænseoverskridende. UFO fænomenet er traditionelt set omgivet af en stor mænge latterliggørelse, og det betyder naturligvis meget for de fleste. Derfor er det naturligt, at man lægger en vis vægt på, hvorledes man vælger at udføre CE-5, og hvem man deler erfaringer og oplevelserne med. Når man ønsker at danne en gruppe, brug lidt tid på at finde ligesindede, der giver udtryk for en fælles, åben og oprigtig positiv tilgang, som føles rigtig.

En stor del af den umiddelbare interesse for CE-5, skyldes for rigtigt mange mennesker, en nysgerrighed efter håndgribelige beviser eller oplevelser, der bekræfter eksistensen af UFO' er og intelligente udenjordiske livs former. Dette er vel naturligt nok, og hvis man ikke selv har oplevet UFO fænomenet, er det måske svært at forholde sig til ægtheden af fænomenet.

CE-5 forudsætter en grundlæggende og åben tro på muligheden for CE-5 er sandsynlig, at der eksisterer udenjordisk intelligens og UFO'er. Hvis ens personlige opfattelse grundlæggende er skeptisk og negativ, ønsker man en form for let beskæftigelse af dette, er sandsynligheden ret stor for at CE-5 oplevelser vil udeblive.

Med en positiv indfaldsvinkel, vil det være mere sandsynligt, at kunne deltage i CE-5 og få en god oplevelse. Det er selvfølgeligt muligt at deltage i CE-5 uden andre forudsætninger end de nævnte. Med åbne intentioner med tro på muligheden. Man kan forsøge at skabe kontakt til en gruppe og få lov til at deltage, og det kan være en mulighed. Den bedste forudsætning er hvis man ud over selve intentionen, også har et vist engagement, og bruger noget tid på at undersøge emnet, og begynde med at afprøve de metoder, der anbefales og føles naturlige for dig selv.

De fleste CE-5 grupper har igen ikke som formål, at lave CE-5 sammen med nogen, udelukkende med det formål at bekræfte deltagernes individuelle tro på det virker. For de fleste forudsætter CE-5 et personligt engagement, hvor der bruges en del tid på, at forstå og udvikle ens personlige metoder. På samme måde, vil det være en fordel, hvis man forsøger aktivt at arbejde med de metoder, som anbefales af mere erfarne CE-5 udøvere. Det er ikke nogen forudsætning for at deltage aktivt i fælles CE-5, men vil i mange tilfælde betyde, at muligheden for invitation og deltagelse i fælles CE-5 forbedres væsentligt.

Ved at forberede og øve CE-5 metoder, selvom de ikke umiddelbart giver resultat, er et rigtigt godt udgangspunkt. En generel forståelse af procedure og metoder, er ikke i sig selv udslagsgivende, specielt hvis forventninger er, at man ved deltagelse i fælles CE-5, kan få bekræftet disse, og derfor afventer resultater som forudsætning for yderligere engagement.

ad 3 og 4.) Forbind hjerte til hjerte

Dette er en god optakt til den videre meditation og visualisering. Man sætter sig i en rundkreds, og slapper af. Lukker øjnene og trækker vejret roligt. Man tager hinanden i hænderne. For sit indre blik, prøv at forestille jer en lysende kugle. Nu fører man langsomt denne lysende energi, mod uret rundt i cirklen. Når man har cirkuleret energien rundt, flytter man den ind i midten, og sender energien opad, som et slags fyrtårn af energi og kærlighed. På samme måde fortsætter man med at linke op med de andre grupper rundt om på jorden.

ad 5.) Meditation

Når man forsøger CE-5, bruger man en række teknikker eller værktøjer, der er basseret på vores bevidsthed og forestillingsevne. Der kræves som udgangspunkt ikke andre værktøjer, bevidstheden er det primære element i CE-5. Den mest udbredte form for bevidsthed basseret CE-5 udførelse, er meditation og visualisering [remote viewing], men der findes også andre måder, som det er nævnt i Baggrund og Historik. Vi vil se nærmere på meditation og visualisering, da dette er den mest udbredte CE-5 teknik, og der vi har hentet vores personlige erfaringer.

Når man ikke har erfaring med meditation og visualisering, og ønsker at prøve dette til CE-5, findes der en masse guidede meditationer på nettet. Det er et oplagt sted at begynde, og det kan gøres på flere måder. Dr. Stephen Greer fra CSETI har lavet en række guidede meditationer og visualiserings værktøjer, der kan findes på nettet. Har du I lyst og mod på at komme i gang med det samme, er "ET Contact; a meditation and prayer for Earth" for nogen en god indfaldsvinkel, da kendskabet til udtrykket CE-5 og Stephen Greer er blevet mere udbredt, efter filmen SIRIUS.

I kan finde den her [ET Contact; a meditation and prayer for Earth].
Denne guide bliver brugt af mange CE-5 udøvere, men det kan måske være lidt vanskeligt for en del, med den lidt svulstige snak om guddommelighed samt andre ret religiøse og spirituelle vendinger. Prøv at lade være med at tænke for meget over det, og prøv i stedet at fokusere på selve fremgangsmåden. Afslapning, vejrtrækning og rolige omgivelser med lidt tid til at øve er vigtige.

Så vidt muligt, bør man meditere hver dag, så man vænner sig til processen. Når man begynder på denne udvikling, føler mange at CE-5 meditationen er noget begrænset, og man ønsker måske at meditere mere frit, med fokus rette mod ens personlige udvikling. Man går på en måde fra CE-5 til HICE. Selvom essensen i en CE-5 guide føles rigtig, vil mange efterhånden lave en mere personlig form for guide.

Man føler måske, at CE-5 meditations guiderne er meget følelsesmæssigt ladet, og det ikke helt stemmer overens med ens personlighed og bevidsthed, og det kan virke begrænsende for at komme videre. En god og neutral guide til meditation, er lavet af Alan Watts, der ikke benytter sig af meget værdiladede udtryk. Den beskriver kort og præcist teknikken bag meditationen, på en afslappet og tiltalende måde. Der findes en del gode videoer på nettet, med flere Alan Watts meditations guides, hvis man ønsker at høre mere om meditation og andre filosofiske emner, der også kan relateres til CE-5 på forskellige måder.
Der findes en glimrende YouTube kanal, med nogle gode videoer lavet til forskellige Alan Watts optagelser, fan hans utallige foredrag og guidede meditationer og meget andet. Her er der en video, der også beskæftiger sig med bevidstheden som en fælles oplevelse, via utallige individer i hele universet. Vi er allesammen en bevidsthed i mange former.

Det er denne fælles og grundlæggende universelle bevidsthed, der gør det muligt at komme i kontakt med ETIs, og det er denne fælles bevidsthed, der er forudsætningen for kommunikationen.


Når man først er begyndt denne proces, og føler det begynder at give lidt genklang i bevidstheden, kan der ske nogle forskellige ting, som føles anderledes. Når man udvider sin bevidsthed og åbner sig mere, kan man få forskellige fysiske og psykiske oplevelser, der kan virke overvældende. Det kan være, at man fysik føler at det f.eks. "snurrer" i kroppen, der kommer måske en fornemmelse af, at man bliver berørt forskellige steder på kroppen. 

Man kan også opleve nogle ret kraftige følelsesudbrud og humørsvingninger, som man har svært ved at forstå hvor kommer fra. Disse oplevelser kan nemt tolkes som CE-5 kontakt, og det er naturligvis en mulighed, men mange af disse oplevelser hænger sammen med den udvikling der sker, når man er begyndt at vække ens bevidsthed og spiritualitet. Her er en lille video, der beskriver nogle af disse oplevelser.Disse redskaber kan alle være med til. at udvikle ens personlige meditations teknikker og visualisering, hvilket kan være med til at skabe god CE-5 kontakt, når man bruger dem fokuseret på dette. Det kommer vi nærmere ind på i næste afsnit om visualisering og vektor ind. Den personlige udvikling, der er en meget væsentlig del af kontakt oplevelsen. 

En anden gruppe med mange års erfaringer i udforskningen af fænomenet, og kontakt med udenjordisk intelligens begyndte i Peru i 1974, med grundlæggelsen af Rama kontaktgruppen. Dette interview med Enrique Villanueva, der kom i forbindelse med Rama gruppen i 1988, viser hvilket personligt og spirituel et aspekt der for mange er en stor del af kontakten. Den måde som kontakten beskrives med følelser i stedet for ord, virker som en god måde at udtrykke kontakten på.


Hvis I kunne tænke jer at, læse mere om RAMA, er der en artikel her på engelsk: RAMA, The early history of the 20th century's most important contact network described by Joseph Burkes, MD. Der er mere fra Joseph Burkes MD., i næste afsnit om visualisering og vektor ind. Joseph er en veteran i kontakt arbejdet, og er stadigvæk aktiv.. Han har skrevet en masse spændende artikler og beskrivelser, af hans oplevelser igennem mere end 20 år med ETIKontakt.

ad. 5) Visualisering og Vektor ind.

[For mere info, en artikel af  Dr. Joseph Burkes om emnet, oversat til dansk.]

Ved udførelsen af CE-5, individuelt eller i en gruppe, bruges meditationen og visualiseringen primært, til at forsøge at vektor ind udenjordiske intelligente livsformer. Som beskrevet i protokollen fra ET Let's Talk, benyttes visualiseringen også til at sammenflette CE-5 udførelsen, med andre CE-5 grupper, når man laver et koordineret CE-5 forsøg. Som beskrevet benytter man sin forestillingsevne og meditationen, til at projicere ens bevidsthed med. Man visualiserer med indre billeder, hvad der kan beskrives lidt, som en slags dagdrømmeri. 

Når man forsøger at vektor ind udenjordisk intelligens, bruger man visualiseringen som en slags signal, og til at vise hvor man befinder sig. Start med at projicere bevidstheden ud, ved at tage fra Jorden, ud igennem solsystemet forbi planeterne, og videre ud i rummet. Med åbenhed og varme, inviter vores stjerne venner til at besøge os, til at tage del i vores jordiske affærer, så vi kan lære af hinanden. Da vi ikke lige har noget andet til at forklare dette helt, så beskriver introen fra filmen "Contact" det meget godt, med et zoom ud fra Jorden. Man "zoomer" så tilbage igen i bevidstheden med hjælp fra ens forestillingsevne.


På samme måde, viser man hvor vi er på jorden, vores placering i solsystemet og på jorden. Når invitationen er projiceret ud, så vend tilbage til udgangspunktet. Den metode der beskrives er en god måde, tag udgangspunkt i Solen, og projicer hvor vores planet er i forhold til Solen. På samme vis "zoomer" man ind på ens specifikke placering, vis billeder af hvor du er. Dette er den grundlæggende mekanisme bag at vektor ind vores stjerne venner.

ad. 6) Med hjertet og bevistheden.

Målet med CE-5 er fredelig og gensidig kontakt, baseret på respekt og åbenhed. Det er ikke et forsøg eller en smutvej til at løse vores jordiske problemer, da dette er en del af den udvikling vi skal igennem selv. det er vores eget ansvar. Vi kan ikke forvente, at vi bliver reddet af venlige udenjordiske væsner. Invitationen til at tage del i vores jordiske affærer og udvikling, er mere en form for støtte og bekræftelse af, at det er muligt for menneskeheden, at nå et højere civilisations stadie, hvor hele jorden er forenet, og vores primitive stamme opdeling med følgende problemer, som krige og uhensigtsmæssig adfærd i forhold til vores fælles ressourcer, der ikke er særligt bæredygtig. Ansvaret for at løse disse problemer, ligger hos menneskeheden selv. Det er en del af den udvikling, der er nødvendig på vejen til en civilisation, der kan indtage sin naturlige plads, som en del af det universelle samfund af fredelige galaktiske civilisationer.

ad. 7) CE-5 kontaktens mange udtryk.

CE-5 kontakt kan antage mange forskellige former. Den lettest genkendelige, er naturligt nok visuelle observationer af UFO'er, eller Stjerneskibe om man vil. Denne del er meget håndgribelig, og er for de fleste meget væsentlig. Disse oplevelser er ofte fulgt af forskellige interaktive oplevelser. Der er reaktioner på bevidste og fysiske kontakt forsøg. Disse kommer oftest som reaktioner på bevidste handlinger, og er f.eks. kursændringer eller skift i lys intensitet, form og farver. Helt konkret bruger mange CE-5 grupper også diverse hjælpemidler til denne interaktion, og den mest kendte og udbredte, er nok brugen af laserlys. Når man lyser efter stjerneskibene, er der ofte reaktioner, der tyder på at de opfatter disse signaler, og svarer tilbage. Disse oplevelser er også mulige at dokumentere med video osv., i modsætning til de mere subtile former for kontakt. Det er dog muligt at få video af fænomenerne, uden at bruge nightvision, laser eller andet. Her er et eksempel på det fra IKnowTheLight Youtube kanal.Der er også mange eksempler på, at CE-5 grupperne oplever lysende kugler af en form for energi. Disse kaldes også for under et for orbs, og de forekommer både visuelt, kan fanges på almindelige billeder, nogen gange ses de kun på fotos og video med natte- eller f.eks. termisk filter [infrarødt]. 

CE-5 kontakten kan også tage mange andre former, der er noget mere vanskelige at dokumentere og forklare. Den kontakt der foregår via bevidstheden, er oftest en personlig oplevelse, og tolkningen af kontakten er derfor også ret personlig. Kontakten kan eksempelvis være nogle meget stærke drømme, også kaldet lucide drømme, hvor man er bevist i drømmen og er med til at styre oplevelserne. I drømme som disse, har jeg haft nogen spændende og klare "visioner" om maskiner, magneter og laser. Først lavede jeg tegninger, også prøvede jeg at bygge "drømmen" I min drøm bevægede magneten laseren, og det virkede også når jeg testede det setup jeg kom frem til.

Kontakten kan også være oplevelser af, at man bliver berørt rent fysisk under kontakten. Det kan være svært at skelne mellem de oplevelser, der skyldes den udvikling af bevidstheden, der sker i forbindelse med meditationen, som beskrevet tidligere. Men når disse ting sker i forbindelse med udførelse af CE-5, bliver det efterhånden lettere, at fornemme om kontakten er CE-5 relateret.

Der er også mange der oplever visioner eller helt konkrete telepatiske beskeder, men disse er igen oftest personlige oplevelser og tolkninger af fænomenet, og der er mange variationer i oplevelsen af dette. Nogen giver udtryk for meget visuelle og konkrete oplevelser, andre ser ikke noget visuelt, men føler energier, eller en mere astral præget oplevelse. Betydningen af disse oplevelser kan virke meget konkret, men ofte antager tolkningen med tiden andre former.En konkret beskrivelse af dette, er en af de oplevelser som denne, der er blevet delt med os. Under CE-5 meditationen får personen en meget klar vision af lysende stjerneskibe og senere et møde med 3 lysende væsner. Disse giver en lysende kugle til personen, der i sin bevidsthed har fokus nok, til at spørge "Hvad er det I har givet mig?" I det samme øjeblik flyver lys kuglen ind i hans bevidsthed, altså ind i hans hoved.

Visionen var meget klar, men den dybere mening med det, er ikke noget personen føler kan siges med sikkerhed. Hans egen opfattelse er, at det var en form for gave, og med udvidelsen af hans bevidsthed, vil betydningen blive klarere.

Når man forsøger CE-5 kan kontakten altså antage mange forskellige former, de udenjordiske intelligenser og livs former er meget kreative. Underlige elektriske fænomener og manipulation af kommunikations midler, telefoner, PC og andet, kan muligvis også være kontakt relaterede. Mange CE-5 grupper benytter også flere forskellige hjælpemidler udover en laser pointer.

Forskellige tekniske CE-5 hjælpemidler.

Der findes en langrække forskellige værktøjer, som bruges af mange, for at hjælpe CE-5 kontakten på vej. Det kan være en hjælp for nogle, da disse værktøjer, kan være gode til at hjælpe den rette stemning på vej. De mest udbredte værktøjer til at hjælpe CE-5 udøvelsen, er laser, lyd og smartphone apps. Vi bruger normalt ikke nogle af disse, da kontakten via bevistheden er det primære i vores kontakt, og vi slukker helst for apps og mobiler først.


torsdag den 20. februar 2014

ETI Kontakt, baggrund, historik og ufologi.


Lidt mere information om baggrunden for ETI kontakt på menneskeligt initiativ, udviklingen fra passiv observationer, og en hel del latterliggørelse og disinformation. 

Første et lille klip, hvor ET Let's Talk grundlæggeren Kosta Makreas fortæller om, hvor stort netværket og bevægelsen efterhånden er blevet.

ET Let's Talk er en uafhængig bevægelse, der ikke har nogen officiel tilknytning til CSETI og Stephen M. Greer. Dansk ETIKontakt Gruppe er heller ikke tilknyttet nogen bestemt gruppe eller organisation, men er en uafhængig ETIKontakt Gruppe.

ETIKontakt fænomenet som en del af UFO fænomenet, som Danst ETIKontakt Gruppe er en udløber af, begyndte i 1990 med etableringen af CSETI [Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence] som på dansk hedder Center For Studiet Af Udenjordisk Intelligens. CSETI blev grundlagt af Dr. Steven M. Greer, og med hjælp fra en række dygtige CE-5 kontakt arbejdere som Shari Adamiak og Dr. Joseph Burkes m.fl. 

Dette førte videre til The CE-5 Initiative, og på grundlag af disse kerne principper, er en større gruppe mennesker efterhånden fundet sammen, og har videreudviklet metoder og protokoller og grundlagt netværk, for at dele disse oplevelser og erfaringer.

Kendskabet til CE-5 og CE-5 Initiative fik i 2013 med filmen "SIRIUS" [af Emmy vindende instruktør Amardeep Kaleka] et langt bredere publikum, og gav endnu større interesse for fænomenet, og de forskellige grupper, der arbejder sammen om at skabe åben kontakt, med positive og fredelige intentioner.

Dansk ETIKontakt Gruppe er i kontakt med mange kontaktgrupper på verdensplan, og følger eksempelvis de koordinerede globale ETIKontakt datoer fra netværket ET Let's Talk, samt de anbefalede protokoller og værktøjer. Vi vil med udgangspunkt i disse værktøjer, arbejde med at overføre dem til dansk, i en kontekst, der gør emnet lettere tilgængeligt for en bredere gruppe af befolkningen.

Vi vil prøve at kigge lidt, på historien bag den historiske udvikling af CE-5 og videreudviklingen til H.I.C.E [J/Burkes MD], og få defineret begreberne lidt mere indgående. Selve de forskellige kategorier af nærkontakt, var blevet udviklet længe før "Nærkontakt af femte Grad." Mest kendt er det nok for de fleste, fra filmen "Nærkontakt af 3. grad" og "E.T". CE -5 adskiller sig meget fra CE- 1-4 ved, at den er menneskeligt initieret via bevidstheden.
CE-5 betegner en femte kategori af nærkontakt med udenjordisk intelligens [Extraterrestrial Intelligence, ETI], der er karakteriseret ved gensidig, bilateral kommunikation, i forhold til ensidig [nær]kontakt. CE-5 initiativet har som sit centrale fokus, bilateral ETI - menneskelig kommunikation basseret på gensidig respekt og universelle principper for at dele og kontakt. 

Nærkontakt af kategori 1-4 [CE 1-4] er grundlæggende passive, reaktive og initieret af ETI. En Nærkontakt af 5 grad, CE-5, adskiller sig fra disse ved bevisdt, frivillig og proaktiv menneskeligt initieret eller kooperative kontakter med ETI. Der findes kendsgerninger, der indikerer at Nærkontakt af 5 grad, ligeledes er forekommet tidligere, og uværligt vil den menneskelige/ETI relation modnes, og gøre bedre imødekommende research i denne mulighed en nødvendighed. 

Selvom den ultimative kontrol af denne kontakt vil (og sandsynligvis burde) forblive hos de teknologisk mere avancerede intelligente livsformer (ETI), formindsker dette ikke vigtigheden af bevidste, frivillige menneskelige kontakt initiativer, som opfølgning på konventionelle typer af Nærkontakt af kategori 1-4 [CE 1-4].

CSETI er det eneste koncentrerede verdensomspændende forsøg på, at sætte trænede undersøgelses hold ind hvor 1.) aktive bølger af UFO begivenheder forekommer, eller 2.) forsøge at vektor UFOer ind i et specifikt område, med det formål at indlede kontakt. Kontakt protokollerne inkluderer brug af lys, lyd og tanker. Tanker, i særdeleshed bevidstheden, er den primære måde at initiere kontakt på.

Nærkontakt af 1-5 Grad:


CSETI Kerne Principper:
- Der er beviser som kraftigt antyder eksistensen af udenjordiske intelligens, civilisationer og rumfartøjer.

- Udenjordisk intelligens/livsformer har besøgt og besøger aktuelt Jorden.

- Forsigtig bilateral kommunikation mellem udenjordisk intelligens (ETI) og mennesker, er af kontinuerlig betydning, og denne vil stige i fremtiden.

 - CSETIs tilgang til studiet af udenjordisk intelligens, er basseret på fredelige, kooperative og uskadelige intentioner og procedurer .

- Etableringen af en holdbar verdensomspændende fred, er essentiel hvis de menneskelige og udenjordiske relationer skal udvikles helt.

- Både menneskelige og udenjordiske intelligenser/livsformer, har grundlæggende som bevidste, intelligente væsner, flere lignende vilkår end modsætninger; CSETI ønsker at studere både vores delte og unikke karakteristika.

- CSETI forudsætter en samlet præmis, der samlet set vurderer, at ETIs motiver er fredelige og ikke fjendtlige.

- Det virker sandsynligt, at mere end en udenjordisk civilisation, er ansvarlig for den ETI/ET kontakt der er observeret hidtil. Dette kan indikere en kooperativ indsats.

- CSETI vil tilstræbe at kultivere bilateral ETI-menneskelig kontakt og relationer, der har fredelige og fælles mål. Det er IKKE et mål for CSETI, at erhverve avanceret udenjordisk teknologi, der potentielt kan have en skadelig eller militær anvendelse, såfremt den videregives forhastet.


Med etableringen af disse kontaktgrupper, og udviklingen af teknikker og protokoller, fulgte der efterhånden flere observationer, som blev beskrevet og dokumenteret i et forsøg på, at gå metodisk fremad med udforskningen af fænomenet. Man skal også huske på, at i 1990'erne, havde grupper som RAMA fra Peru allerede lavet ETI Kontaktarbejde i 20 år, og der er andre grupper, spirituelle og shamanistiske, der givet vis har haft ETI Kontakt i århundrede, ja sågar årtusinder.

Det moderne kontaktarbejde, og dokumentationen for diverse fænomener, blev bedre efterhånden som protokollerne og værktøjerne blev bedre. En af de større UFO bølger i 1990'erne, skete i Gulf Brezze, Florida [US]. Det lykkedes også for CSETI, at fået hold til Gulf Breeze, hvor videoen er taget af et CSETI Team i 1992.

 Her en historisk video fra starten af CE-5 udforskningen i 1990'erne.

I 1994 deltog Stephen M. Greer og Stanton Friedman m.fl. i en 2 timer lang Larry King Special, live fra ørkenen nær Area 51 i Nevada. Den giver et meget godt indblik i, hvad der var blevet start grundlaget for CSETI, og som har ført til senere udforskning af CE-5 osv.

Det øvrige program handler om mere kendte UFO begivenheder og andre relaterede emner. Stanton T. Friedman er en anerkendt UFO efterforsker, med indgående viden om fænomenet. Han er medforfatter på "Crash At Corona: The Definitive Studiet af Roswell Incident." og "TOP SECRET / MAJIC", Stantons kontroversielle bog om Majestic 12-gruppen. blev offentliggjort i 1996 og gik gennem 6 oplag.


MJ-12, blev oprettet i 1947, for at udforske fremmede/udenjordisk teknologi. En udvidet ny udgave blev offentliggjort i 2005. Stanton fik i 2002 en Lifetime UFO Achievement Award i Leeds, England, i 2002, af UFO Magazine i Storbritannien.

Stanton F. Friedman var også et af videnerne ved Citizen Hearing On Disclosure i foråret 2013. Jeg blogger også om denne begivenhed, og støtter Citizen Hearing On Disclosure DVD&Blu-ray projektet.


Denne gamle Disney special fra 1995 om Ufoer, aliens og bortførelser, viser tydeligt hvad der var, og stadig er ret fremherskende holdning omkring fænomene, cover ups, Men in Black, onde aliens der bortfører folk, og laver uhyggelige eksperimenter på forsvarsløse, paralyserede ofre. Man må erkende, at der er et langt stykke fra, hvad CE-5 kontakt oplevelserne minder om, de er som oftest ikke skræmmende.


Med tiden har kendskabet til CE-5 initiativet, og brugen af redskaberne spredt sig til mange flere mennesker, og forskellige uafhængige interesse grupper og efterforskere, som på verdensplan med bedre kommunikations midler og ligeledes bedre video med nattevision etc., har fået antallet og kvaliteten af dokumentationen højnet meget.
Et par nutidige eksempler på udviklingen og dokumentationen af fænomenet.
Den første video viser hvorledes det ser ud som om, at den reagerer på laseren. Den er også fra Legions of Light UFOs, men der findes mange af den type på youtube, som er lavet af andre mennesker, der oplever den samme type kontakt, på denne og andre tilsvarende måder.


Denne viser også hvorledes fænomenet opleves af flere mennesker, og det opfattes meget tydeligt som om der er kontakt. Igen bruges der også laser, men det primære i kontakten er med følelser og bevisthed. Der er mange af den type på Legions Of Light UFOs på YouTube.


Et andet eksempel på hvorledes det lykkes at lave CE-5, er ECETI [Enlightened Contact with Extraterrestrial Intelligence] som blev grundlagt af James Gililand og det er derfra ECETI ranchen denne video af en UFO tæt på stammer fra.


Disse oplevelser deles også af mange danskere, som har glæde ved at deltage i denne kontakt. Vi vil prøve på at opdatere bloggen med mere information på dansk, og vil gerne også dele danske observationer og videooptagelser m.m.