Meditation

torsdag den 30. oktober 2014

Dr. Joseph Burkes, MD: Så du ønsker at vektor ind Rumfartøjer?

"Så du ønsker at vektor ind rumfartøjer?" af Dr. Joseph Burkes, MD [1995]
(Dansk oversættelse: Karsten Darre, 2013. Korrektur & Layout: Thomas F. Kortholm 2014)

[Tilbage til Info om CE-5 - Klik her] 

DEL 1 af 2

Så du ønsker at vektor ind rumfartøjer?

Introduktion til dette dokument:

 Dette dokument indeholder en meget kort beskrivelse af de kontakt teknikker som bliver brugt af Shari Adamiak, [CSETI] Center for Studiet af Udenjordisk Intelligens, CSETIs koordinator for arbejdsgruppen i Denver. En mere detaljeret beskrivelse af , hvordan du kører et CSETI efterforsknings hold, er beskrevet af Dr. Burkes fra hans personlige erfaringer som en arbejdsgruppe koordinator i Los Angeles. Dette dokument er ikke skrevet til den nysgerrige eller dem, der bare forfølger en almen interesse i UFO emnet . Det er en arrangørens guide for dem, der er klar til at forme en CSETI gruppe, og gå ud for at lave feltarbejde .

Introduktion til CSETI's CE-5 Initiativ protokoller:

I første afsnit af dette dokument giver, Shari Adamiak , direktør for CSETI arbejdsgrupper, en meget kortfattet og overfladisk beskrivelse af de protokoller, der anvendes af CSETI teams i realtids forskning og feltarbejde. Nærmere information og instruktion er indeholdt i arbejdsgruppens trænings kit . Ms Adamiak og det første CE-5 Initiativ hold udarbejdede CSETI's kontakt grundlag bestående af lys, lyd og bevidsthed, i 1991 og 1992. Hendes ihærdige indsats i Denver-området har været en inspiration for alle efterfølgende CSETI arbejdsgrupper. Hendes viden og erfaring er vigtige ressourcer i forhold til CSETI's mission. Hun har ikke kun været et vigtigt instrument til at hjælpe mange andre kontakt hold til at mestre kontakt protokollerne, men hun har også arbejdet tæt sammen med CSETI's internationale direktør, Dr. Steven Greer i aktiveringen af et hurtig mobiliserende undersøgelses team ( RMIT ) program, som hun leder. Denne arbejdsgruppe uden geografiske grænser har været en succes for at lette nærkontakten af femte grad over hele verden . Ms Adamiak tjener i øjeblikket som administrerende direktør for Center for Studiet af Udenjordisk Intelligens "CSETI".


CSETI's CE-5 Initiativ protokoller:


Af Shari Adamiak , administrerende direktør CSETI.GRUNDLÆGGENDE protokoller: Lys, lyd, Tanker


 1. . Lys - Vi bruger kraftige, bærbare halogenspots i vores feltarbejde. Dem, vi har til rådighed i USA er enten halv million eller en million candle-power bærbare halogenlamper. De kan genoplades enten ved at sætte ind i cigarettænderen i et køretøj eller ved at tilslutte til amerikanske husholdning strøm. Disse lys er svære at få fat i, i andre lande. Sommetider kan man finde kraftige lys, men de skal sættes i cigarettænderen for at virke, hvilket begrænser din bevægelses frihed, til hvor lang en ledning er. Vi foreslår, at du prøver sejlsport leverandører og jagt leverandører for mulige kilder til kraftige bærbare lys i dit land. Vi bruger disse lys til at signalere til mulige ufoer/rumfartøjer. Alt, hvad der returnerer et genkendeligt signal er ikke en stjerne, ikke en satellit, ikke et fly og ikke en vejrballon. Dette er den grundlæggende CE -5 kommunikation. Det er menneske-skabt og eller menneskelig-indflydelse skabte kontakter.

 2 . Lyd - Vi anvender to typer af lyde i vores feltarbejde : 1 ) unormale toner optaget inde i en korncirkel i England. Det er en gentagende lyd hvor alfspidnings hastigheden bliver trinvis langsommere, den gentages igen og igen. 2 ) bip-toner efterladt i et landings spor fra en rapporteret UFO i New Hampshire, USA. Vi har nogle gange udsende disse toner, der afspilles på en ghetto-blaster, over en walkie-talkie eller radio sender. Vi bruger disse toner som en signatur eller et visitkort. Vi håber, at uanset hvem der lavede disse toner i første omgang kan genkende dem og indser, at vi bruger dem som en måde at komme i kontakt på. ( Disse lyde er inkluderet i arbejdsgruppens trænings kit).

 3 . Tanker - Vi bruger en CSETI teknik kaldet sammenhængende tanke sekvens. Efter at have nået en tilstand af ubegrænset bevidsthed og udvidet bevidsthed gennem enhver form for meditativ teknik, stilhed, eller bøn , går holdet gennem en guidet oplevelse, hvor hvert medlem sekventielt sender hans/hendes bevidsthed ud i kosmos som et fyrtårn, som andre intelligente væsener kan genkende. Vi guider derefter mentalt eventuelle biologiske livs-former og deres rumslibe gennem kosmos, til solsystemet, til Jorden og direkte til det område, hvor holdet er placeret. (Disse teknikker er forklaret og undervist i arbejdsgruppens trænings kit).

SÅ DU ØNSKER AT TILKALDE RUMFARTØJER? Copyright 1995 Joseph Burkes , MD.

Lad os se det i øjnene, det er OK at være noget ængstelig, når du for første gang går ud i marken for at tilkalde ET's og deres rumfartøj og at indlede en menneskelig diplomatisk mission med et besøgende ET, det er ikke noget, du har gjort hver dag i dit liv. Det er ikke noget, man lærer i hjemmet eller i folkeskolen eller på universitetet. Du kan ikke se et " Gør det selv "-program om det, (forhåbentlig det vil ændre sig i fremtiden), det er heller ikke en aktivitet, der bare er "åbentlyst indlysende", som spontant kalder på en "anything goes" fremgangsmåde.

 Disse CSETI kontakt protokoller kan være overordentlig nyttige af blot én årsag. De virker i virkeligheden ! Der er snesevis af succesfulde nær-kontakter af femte grad der er igangsat af CSETI arbejdsgrupper i Nordamerika og i England ved at følge disse principper, og derfor inviterer vi så dig til at følge vores eksempel og se om du kan føjes til denne voksende mængde af erfaring. Husk disse protokoller er ikke skrevet i sten. De har været i konstant udvikling og er baseret på hvert enkelt forsøg på kontakt. Uden tvivl, vil de fortsætte med at udvikle sig, forhåbentlig også med dine bidrag. Som CSETI ledelsen har understreget er der ingen sande eksperter på området i extraterrestriologi. Der er ingen fastansatte professorer på de store universiteter i " Studier af flyvende talerkner", der er til rådighed for konsultation, hvis du har nogen spørgsmål.

Givet af det nuværende niveau af generel samfundsmæssig benægtelse og forudseenhed af besøgende ET's, du vil sandsynligvis ikke være modtager af større finansiering til din forskning. Ikke desto mindre kan du blive overrasket over, hvor vellykket du kan være i at etablere kontakt meget tidligt i løbet af din indsats ( dette felt er arbejdstager bestemt ), og du kan gøre det med en minimalt af udstyr, kombineret med den rette attitude.

Lad os starte med det første skridt og det er at danne en gruppe, men som en del af denne diskussion, skal vi se på, hvordan de første CSETI forskerhold blev organiseret. Hvis du allerede har et team af venner, der kender hinanden godt og er klar til at gå ud i marken, kan du springe denne kommende CSETI historieske afhandling over og gå videre til næste afsnit "Håndtering af Frygt".
En kort historie om CSETI CE-5 INITIATIV ARBEJDSGRUPPER
CSETI arbejdsgrupper er blevet dannet på en række måder. De første forsøg på at gøre regelmæssig feltarbejde startede i North Carolina, hvor CSETI's internationale direktør Dr. Steven Greer er bosat. Han begyndte at gå ud i marken med en række lokale tilhængere i 1991. Det var der i Appalacherne, at disse grundlæggende kontakt protokoller blev indledt, de er baseret på Dr. Greer indledende undersøgelser.

Efter denne indledende fase, begyndte han på en 3 årig ​​indsats, der involverede snesevis af foredrag og workshops i Nordamerika og i Europa for at lette dannelsen af ​​andre CSETI Nærkontakt af femte grad Initiative arbejdsgrupper, CE - 5 I arbejdsgrupperne. Uddannelsen er normalt betående af en offentlig forelæsning på en fredag ​​aften efterfulgt af en dybtgående heldags workshop den næste dag. Der blev der beskrevet de ledende principper for Center for Studiet af udenjordisk intelligens. (For en detaljeret forklaring på disse grundlæggende principper kan du gennemgå Dr. Greer monografi tilgængelig fra CSETI nationale kontor. Den er sendt ud som en del af den nye medlems pakke .. )

Ud over at workshop-deltagerne blev introduceret til de guide-de meditations-teknikker, der danner grundlag for den sammenhængende tanke Sekvens (CTS) . På workshoppen reviderede Dr. Greer de kontaktoplysnings metoder, der aktiverede CSETI medlemmerne til at starte deres CE -5 forskning, der forgår meget om natten. Under stjerneklar himmel, Dr. Greer gav demonstrationer af, hvordan kontaktoplysnings protokollerne udføres og undertiden fremkom fantastiske resultater.

Der var ofte observationer af unormale lys, der forbløf-fede mange af deltagerne og ved én lejlighed fandt en virkelig historisk begivenhed sted. Det skete 15 Mar 1992, som følge af en hel dags CSETI workshop på Gulf Breeze i Florida, intet mindre end 4 ET rumfartøjer inter agerede med 50 af deltagerne i 15 minutter. ( For yderligere oplysninger se venligst den fulde rapport i Dr. Greer monografi . ) denne spektakulære begivenhed blev fanget af flere hjemmevideoer.

De viser, hvordan tre af fartøjerne, der var synlige som diske gennem en kikkert, brød ud af en løs formation og derefter tog form af en ligesidet trekant. Denne manøvre var en reaktion på det CSETI lys arbejde, der bestod i at opspore trekanter i himlen med kraftige signallygter. Videoerne forsyne-de CSETI med dramatisk dokumentation, der tjener til at rekruttere fremtidige arbejds gruppers medlemmer. ( Denne arbejdsgruppe koordinator, Dr. Joe Burkes i Los Angeles CSETI kontakt hold, tiltrotte CE-5 Initiativet dels på grund af den overbevisende kvalitet af disse fantastiske hjemmevideoer.)

 På trods af høj indledende entusiasme efter disse dramatiske feltarbejds demonstrationer, havde arbejds-grupperne store vanskeligheder med at organisere sig til at gøre regelmæssig feltarbejde. Ofte bestående af folk, der havde mødtes for første gang på workshoppen, de skulle først gennemgå en kompleks proces med træning og socialisering, før de kunne fungere som et effektivt team. Der er dog et lille antal af udenforstående undtagelser fra dette mønster for deltagelse i CSETI.

I disse tilfælde var teams dannet af grupper som allerede gjorde kontakt arbejde på egen hånd, og de ​​bragte CSETI ind, efter at de allerede havde etableret en effektivt og positivt samarbejde indbyrdes. Disse pre- eksisterende grupper havde en meget højere sandsynlighed for sammensmeltning end de hold oprindelig sammensat af fremmede eller tilfældige bekendte. Det kan ikke understreges nok, at en CSETI arbejds gruppes succes er meget afhængig af graden af ​​sammenhold og samarbejde mellem medlemmerne af teamet.

Det kan være svært at forstå for de forskere, der ikke kan anerkende bevidstheds linket mellem CSETI medlemmerne og vores formodede ET samarbejdspartnere. Ikke desto mindre er det opfattelsen af den nuværende CSETI ledelse, at vores indsats bliver overvåget af rumvæsener. Disse hold, der er plaget af individualisme, egoisme, splittelse og skænderier, er simpelthen ikke sandsynlige til at få megen kontakt.

Hvis manifestationer af ET kontakt sker og niveauet af dysfunktion-el adfærd er høj, er det næsten sikkert, at løbende kontakt ikke vil blive opretholdt, medmindre holdet er i stand til at overvinde sine mangler. Dette indebærer, at de Extraterrestrielle aktivt overvåger de fremskridt, en CSETI arbejdsgrupper har. Denne idé er noget vores hårdeste kritikere og fordomsfri skeptikere har store vanskeligheder med at forstå. Alligevel er det CSETI's indtryk, at vi har indgået et samarbejdsforhold med de Extraterrestrielle ved at indlede denne diplomatiske menneskerettigheds bevægelse.

Dette begreb er baseret på det faktum, at CSETI's feltgrupper jævnligt bevidner anormale natlige lys og strukturere-de fartøjer, der interagerer med dem. Desuden vil mange enkeltpersoner med tilknytning til CSETI have observationer af fartøjer og unormale lys efter de indleder planer om at gøre feltarbejde. Dette kan være ganske fantastisk for nogle forskere fordi observationer ofte sker over eller i nærheden af ​​deres hjem. ( On line abonnenter se kommende artikel med titlen " CSETI , Observationer og Synchronicity ", som beskriver dette fænomen i detaljer.)

 Som et resultat af Dr. Greer's indledende organiserede indsats, der involverer mange dusinvis af foredrag og workshops 1991-1994, er et stort antal hold sammensmeltet og begyndte at gøre feltarbejde. Af de indledende hold sat ind i feltet, var få i stand til at opretholde igangværende forsknings aktiviteter i mere end et par måneder. Selvom hvert holds succes og fiasko kan analyseres i forhold til den konkrete historie af denne gruppe er en række vigtige erfaringer opnået fra denne voksende mængde af erfaring .

Følgende forslag udbydes i håb om, at de vil hjælpe dig med at maksimere dine chancer for at opbygge en succesrig CE-5 arbejdsgruppe. Gruppemøder spiller en vigtig rolle for et nyt CE-5 hold. I de første par møder og foruden at gennemgå de grundlæggende protokoller, vil potentielle feltarbejdere være nødt til at dele nogle oplysninger om sig selv, især hvorfor de er interesseret i kontakt arbejde. Denne socialiserings proces er afgørende i forhold til at opbygge enheden indenfor forskerholdet. Arbejdsgruppe koordinatoren kan ønskes at omhyggeligt notere sig de særlige detaljer ved hver ny forskers historie, da det hjælper Arbejdsgruppe koordinatoren med at kende hende\hans hold, så er hun\han bedre i stand til at lede arbejdet i marken.

 Omhyggelig opmærksomhed bør rettes mod de opstillede personlige mål fra potentielle forskere og altid holde sig for øje, de høje idealer og mål CSETI fremmer som gensidigt fordelagtige og fredelige forhold til enhver og alle ET civilisation besøgende jorden. De, der udtrykker frygt baserede antagelser om besøgendes hensigter kan have brug for særlig hjælp og støtte fra gruppen. Arbejdsgruppe koordinatoren, der har det altoverskyggende ansvar for opretholdelse af samhørighed i teamet, vil sandsynligvis spille en meget aktiv rolle i disse indledende drøftelser.

Det bør altid anerkendes, at CE-5 kontakt arbejde ikke er for alle og arbejdsgrupper er primært forskerhold med fokus på at tilgå regelmæssigt feltarbejde for at undersøge ETI's og rumfartøjer besøgende jorden. Vi er ikke en støttegruppe for dem, der tror, de er kontaktpersoner, "bortførte" eller ønsker at være det. Efter korte Gruppemøder, vil jeg foreslå, at holdet straks bør gå ud for at gøre feltarbejde. En anbefaling af 2 eller 3 ture den første måned, kan hjælpe med at opbygge sammenhold og kammeratskab som er nødvendig for at opbygge et succesfuldt team.

En mindre streng tidsplan for feltarbejde kan være forebyggende for ​​en team enhed. Du må ikke blive overrasket, hvis en betydelig nedslidning sker inden for rækkerne af holdet i løbet af den første måned eller to af markdriften. Forvent måske et minimum på 50% af dem, der deltage i en workshop eller de indledende møder til at droppe ud. For nogle vil det simpelthen være, at fantasien om feltarbejde er langt mere attraktive end rent faktisk at gøre det.

Nogle personer ønske kun at tale om ufoer, snarere end at gøre noget ved ET's tilstedeværelsen på Jorden. Bare det at, opholde sig oppe til sent om natten, til tider i dårligt vejr, eller til at engagere sig i en aktiviteter så mærkelig, dristig og spændende som at tilkalde ET's og rumfartøjer, kan være for svært for personer tilhørende sofa gruppen. For andre potentielle feltarbejdere er det de individuelle personlige hindringer, de møder. Lad os se det i øjnene, ikke alle er holdspillere.

UFO-logien har mere end en rimelige andel af mærkelige individer, som måske ikke lige har de sociale færdigheder til at arbejde effektivt i en gruppe. Jo mere stabil og mere sikker en person er i form af at have et stabilt godt betalende job, familiens støtte til CSETI forskning og have tilstrækkelige mængder af fritid til at afsætte til dette vigtige arbejde, jo mere sandsynligt er det, at han\hun vil være i stand til at holde ud og med succes integrere sig i en CSETI arbejdsgruppe. Udsættelse med at gå ud for at lave feltarbejde og kun holde sig til diskussions gruppemøder under den indledende dannelse af holdet, har været fatalt for en række arbejdsgrupper.

De kunne ikke smelte sammen som et hold, i en del tilfælde på grund af dårlig ledelse, der har undladt at gribe ind, det haster med at iværksætte forskningsaktiviteter. Når udsat for en tilsyneladende endeløs række af diskussioner om teoretiske ting, de potentielle CSETI efterforskere, der er ivrige efter at gå ud i marken, vil forståeligt nok mister deres begejstring. Denne lænestol type "forskning" sker desværre langt for tit i UFO samfund. En støt diæt af vilde spekulationer bliver konstant kastet ud i stedet for at få solid information baseret på prospektive videnskabelig undersøgelser.

 CSETI har lanceret et CE-5 Initiativ til at afhjælpe denne triste situation. Således vil en streng tidsplan for feltarbejdet tidligt i udviklingen af gruppen, hjælpe til med at adskille oplæsere fra magtsyge og samtidig hjælpe med at sætte vigtig ny erfaring og videnskabelig forskning til CSETI's voksende database. Ikke uventet kan de store oplæsere simpelthen droppe ud, når en aktiv tidsplan for feltarbejdet påbegyndes, og holdenes identitet vil gerne smelte sammen omkring de mest højt motiverede forskere.
SLUT DEL 1
DEL 2 AF 2
SÅ DU ØNSKER AT TILKALDE RUMFARTØJER ? (Del 2 af to dele) Copyright 1995 Joseph Burkes , MD
HÅNDTERING AF FRYGT 

Og nu mine damer og herrer , er det tid til at diskutere det store problem i CSETI arbejde og måske hele det flyvende tallerken område og som er " Håndtering af frygt". ( Det kan være nyttigt at gennemgå Dr. Greer indlæg med titlen , The Case for Non Hostility og "A Harvest of fear". De er nummererede X og XI i hans monografi. Min korte artikel om abductionisme med titlen "Reflections on Alleged Alien Abductions", som er lagt ud på CSETI hjemmeside, kunne også hjælpe med at sætte dette emne ind i et bredere perspektiv.)

 Som min teenage søn og datter kunne udtrykke CSETI's tilgang til frygt for ETI's, "Hay Dude, chill out, det er cool." Min oversættelse og uddybning på det generelle råd er som følger: Det er OK at være noget ængstelig, når du for første gang går ud i felten. Tilkald ning af rumfartøjer bliver en overvældende aktivitet for et flertal af jer, der læser denne artikel. I den indledende organiserende fase på den første arbejdsdag/sociale møde, vil du få en idé om, hvor hver af dine kollegaer forskere er på frygt fronten. Vi bør alle være klar over, at folks sociale ansigt ofte ikke altid afspejler deres sande følelser.

Med andre ord, du bliver måske nødt til at være mere bekymret over de potentielle forskere, der synes at minimere deres frygt, Dem, der er mere åbne for diskussion, men ikke overdrevent bange gøre det bedre end dem, der benægter nogen bekymringer. Macho manden, der slår på brystet og højlydt erklærer, "No problemo mand! Det er let som ingenting." Kan bare dække over en masse angst. Fest typen, der kunne erklære, "Det er bare en aftale. Vi kalder bare på ETI'erne, en sen eftermiddag og derefter lave vi en fest, "kunne også i virkeligheden være vildt bange for de besøgende. På den anden side af den samme mønt vil der være dem, der bare ikke kan synes at stoppe spekulationerne om, hvad der kunne være ETI's " sande intentioner. " For sådanne personer, kan du overveje at udskyde feltarbejdet indtil de med god samvittighed baserer deres indsats på CSETI opfattelse af ET's ikke fjendtlighed.

Hvis en felt deltager virkelig ikke kan acceptere ET's som værende imødekommende, så vil de ikke være i stand til at bidrage til vores indsats på en positiv måde. Vi skal forsøge at holde os for øje, at der ikke er nogen absolut standard, for hvad der er defineret som et for højt niveau af frygt for en CE-5I deltager. Det meste af det afhænger af, hvor gruppen står som helhed. For nogle personer i gruppen kan det være nødvendigt at behandle dette spørgsmål mere end for andre. Ansvaret for arbejdsgruppe koordinatoren er at være opmærksom på den enkeltes behov for at behandle spørgsmålet om angst på deres egen måde, således at hver potentiel CSETI undersøger vil nærme sig gruppens norm for frygt inden de vil være i stand til at integrere sig i feltarbejdet.

Gruppediskussioner bør understrege et CSETI princip, at medmindre det er klart bevist eller ud over en hver skygge af tvivl, så oplever vi ikke nogen fjendtlighed fra ET's. Der er klart nogle grupper der bliver nødt til at tage dette spørgsmål op mere end andre, men hvis kommende forskere ikke kan acceptere denne antagelse om ikke fjendtlighed, så vil de sandsynligvis vælge at droppe ud af arbejdsgruppen på egen hånd. Hvis de opholder sig omkring arbejdsgruppen, men ikke er i stand til at deltage fuldt ud i alle aktiviteter på grund af frygt, så de bør de tilskynde's til at træde tilbage. En persons overdreven frygt for ETI's kan manifestere sig ved gruppemøder på en række forskellige måder. Som nævnt ovenfor vil det måske vise sig som behovet for gentagne gange at stille spørgsmålet "hvad ETI's sande hensigter er?"

På den modsatte side af den samme mønt, kan en frygt baseret person forblive mærkeligt tavs, mens de kigger ekstremt ubehageligt rundt under sådanne diskussioner om Udenjordiske motiver i at besøge vores planet. Det er nyttigt at påpege, at fra ET's synspunkt, på denne voldsomme planet, kunne de have god grund til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad vores hensigter kan være imod dem. Efter alt, har UFO litteraturen beskrevet talrige af lejligheder hvor mennesker har angrebet Extraterrestrials. Meget af det der er rapporteret som uhyggelige udenjordiske handlinger kan mere være nogle manifestationer af det enkelte menneskes fjendtlighed projiceret på Extraterrestrials.

Naturligvis er det så denne tillidsfulde holdning til ET's og deres besøg som CSETI har, der har skabt mest antipati fra abductionist fløjen af UFO subkulturen, men alligevel kan CSETI lide at tænke på sig selv som udøver af forsigtig neutralitet. Dr. Greer har kaldt CSETI den "Schweiziske" UFO forsknings organisation. Arbejdsgruppen og især dens koordinator skal være opmærksom på, at der lejlighedsvis kan være potentielle CSETI forskere som kan have en skjult dagsorden. De ønsker måske at deltage i feltarbejde, men kun for at tiltrække en bestemt ET gruppe efter deres eget særlige valg.

Den mytologi at de "onde grå ET's, der bortfører mennesker" er så godt forankret blandt ufologer, at CE-5 arbejdsgrupper opdager at sådanne skadelige forhold dukker op og blander sig med arbejdsgruppe operationer. Hvis rumvæsener gennem deres teknologi assisterede bevidsthed kan interagere med vores psyke på afstand som CSETI hævder, så er det sandsynligt, at de er i stand til at vurdere vores bevæggrunde for at gøre feltarbejde ganske godt. Det er tænkeligt, at de kan være i stand til at vurdere vores bevæggrunde bedre, end vi selv kan gøre det.

Naturligvis for skeptikerne vil dette være et stort "hvis". Ikke desto mindre er det CSETI lederskab's oplevelse, at når frygt baserede forskere ikke er til stede under feltarbejdet, stiger intensiteten og hyppigheden af ​​ET interaktive oplevelser drastisk.
HÅNDTERING AF KANALISERING OG FRYGT BASERET ARBEJDSGRUPPE MEDLEMMER
På den modsatte side af den samme mønt, kan der være potentielle arbejdsgruppe forskere, der er fortryllet af kanaliserede meddelelser fra "rumbrødre." Eller af at ​​en række påståede ET grupper angiveligt besøger Jorden. Disse kanaliserede entusiaster ønsker måske udelukkende at fokusere på, hvad CSETI kalder Subjektiv-Erhvervet Materiale, forkortet SAM. Selvom CSETI fremmer åbenlyst brug af parapsykologiske teknikker til at undersøge UFO fænomenet, bruger vi psi som et værktøj snarere end et mål i sig selv. Indhentede oplysninger gennem remote viewing, klare drømme med clairvoyante aspekter eller andre psi erfaringer, har betydning, hvis de kan verificeres eller sammensmeltes med de faktiske feltresultater.

 Under ingen omstændigheder bør CSETI gruppemøder fokuserer på kanaliseret materiale, der foretrækker eller nedgør en formodet ET versus en anden. Det er CSETI vurdering, at invitere en formodet ET gruppe og tilsidesætte en anden er tåbelig, når man ved så lidt med sikkerhed, om nogen af ​​dem. Af disse grunde har vi udviklet et budskab om velkomst til enhver og alle mulige ET civilisationer besøgende Jorden.

Vi tager dette dristige skridt på forventning om, at gennem direkte kontakt, i fuld psykomotorisk kontrol over vores kroppe, detaljeret og troværdig information om ET's tilstedeværelse vil blive opnået. Potentielle CSETI forskere, der enten er frygt baseret eller kanaliserede bør rådgives om deres tilgang, som begge er i modstrid med vores mål for forskning. Hvis sådanne holdninger fortsætter, så bør de personer, tilskyndes til at forlade arbejdsgruppen. De vedvarende frygt baserede og skadelige synspunkter vil true hele holdets indsats. Ligeledes at fokusere udelukkende på kanaliseret information, eller om andet subjektivt erhvervede materiale fra enkeltpersoner i CSETI arbejdsgruppen, underminerer det videnskabelige grundlag for CSETI feltarbejde og kan vrage eller lave ravage med vores indsats.

Det distraherer fra det vigtige formål om at erhverve objektiv information i løbet af markforsøg og i stedet fokuserer det på subjektive overvejelser og det er vanskeliget, hvis ikke umuligt at vurdere dets gyldighed. Tilbage til problemet med overdreven frygt for ET kontakt blandt nogle potentielle CSETI forskere. Dette problem kan også manifestere sig i en mere subtil måde. Et urolig arbejdsgruppe medlem kan deltage i gruppemøder, men ellers på anden måde være savnet i feltarbejde. I situationer som denne, bør det understreges nødvendigheden af at​​ alle deltager på fuld styrke for gruppens sammenhold og disciplin.

Vigtigheden af ​​at opbygge menneskets diplomatisk mission til en ET civilisation er ikke en opgave hvor hjertet skal være med. For dem, der er villige til at tage udfordringen op, er mulighederne for succes store, men for dem, der ikke deltager fuldt ud, enten af ​​frygt eller mangel på engagement, de kan forstyrre eller endda ødelægge indsatsen fra de andre dedikerede teammedlemmer. Det er virkelig et spørgsmål om at opbygge tillid. Hvis teammedlemmerne ikke kan opnå hinandens tillid ved deres kollektive aktioner, når de arbejder sammen med at følge CE-5 Initiativ protokollerne, så er det usandsynligt, at de vil være i stand til at opnå tillid og fortsat samarbejde fra vores ET's samarbejdspartnere, der set fra et CSETI perspektiv utvivlsomt observere vores indsats.

Kampen for at etablere og opretholde denne sammenhold i CSETI CE-5 hold er praktisk set en afspejling af de måder, vi vil opbygge vores forhold til ET's. Denne kamp, for at opnå enighed, er måske også et mikrokosmos af den måde, hvorpå menneskeheden bliver nødt til at lære at samarbejde mere fuldt ud som en planet af bevidste og intelligente væsener. Et sådant samarbejde , hvis del er af en hastigt udviklende masse bevidsthed, kunne gøre det muligt for menneskeheden at deltage i et større og mere oplyst interplanetarisk samfund.
SIKKERHEDS SPØRGSMÅL
Vores altoverskyggende operationelle mål er at gennemføre disse protokoller i en fredelig, samarbejdsvillig og på en ikke fjendtlig måde. Sikkerheden for både ET's, og vores kontakt team bør være en af vores vigtigste bekymringer, hvis ikke den vigtigste bekymring i forhold til valg af lokalitet.

Naturligvis har Extraterrestrials i stort omfang den nødvendige teknologiske overlegenhed til at tage sig af de fleste af deres sikkerheds problemer. Ikke desto mindre er tilstedeværelsen af et stort antal skydevåben blandt almindelige civile og eksistensen af high tech våben inden for militæret, som der er i stand til at nedskyde et ET fartøj, så tvinger det os til at opsøge øde beliggende forsknings steder.

 ET besøgende kan og bør opfattes som vores gæster. Nogle grupper har i denne ånd af samarbejde ( og i fare for at lyde underlig kan jeg måske tilføje i en ånd af kærlighed), foreslået, at vi ændrer titlen på vores hold fra arbejdsgrupper til "velkomst grupper" Som gode værter ønsker vi måske ikke forsøg på interaktioner med Extraterrestrials nær miltærbaser, selv om disse steder kan være områder med høj ET aktivitet.

For lavt niveau CE-5, såsom forbiflyvninger og signal givning på afstand, er sådanne steder i nærheden af ​​militære anlæg ganske acceptabelt. For højt niveau CE-5 med mulighed for landinger af ET's og en chance for et CSETI team at gå ombord, er stedets sikkerhed af den mest afgørende betydning. Selv lavt niveau nærkontakt af femte grad kan udgøre betydelige sikkerheds problemer, hvis ikke for ET's, så i hvert fald for CSETI arbejdsgruppen. ( Der henvises til min artikel om " Observationer i Mexico City ", som beskriver , hvordan vores CSETI hold var truet af skud. ) At særlige tilfælde såvel som andre påpeger de reelle sikkerheds trusler fra væbnede menneskelige naboer og jægere.

Af indlysende sikkerhedsmæssige årsager, er det absolut nødvendigt at forbyde alle skydevåben og andre våben fra forskerholdet. Ethvert medlem, der overtræder denne regel bør øjeblikkeligt og permanent fjernet fra holdet. CSETI forsknings aktiviteter selvom spændende og behagelige til tider, skal ses som en del af en alvorlig menneskelig diplomatisk mission. Af denne grund, bør alkoholholdige drikkevarer og andre euforiserende stoffer forbydes på felt arbejde.

Desuden skal ingen investigator forsøge at udføre de protokoller under påvirkning af sådanne stoffer. De, der ønsker at ryge skal måske gøre dette i løbet af de pauser i meditation og let arbejde, der er beskrevet i Shari Adamiak's beskrivelse af de grundlæggende kontakt protokoller, der findes i arbejdsgruppe kittet. Rygning skal ske i en betydelig afstand fra gruppen.
AFSLUTNING AF FELT ARBEJDE
Selvom du kan være træt, kold og sulten ved slutningen af ​​en forsknings session, er årvågenhed vigtig på dette tidspunkt. Ved afslutning kan forekomme signifikante observationer. Sommetider sker de vigtigste begivenheder som holdet forbereder sig på at forlade stedet. Disse erfaringer er sket så ofte, at de med rimelighed kan fortolkes som mulige glade lykønskninger fra ET's. Observation af strukturere-de fartøjer er blevet beskrevet på parkerings områder, når CE-5 teams bryder op for at rejsen hjem.

For eksempel har mit Los Angeles hold oplevet at blive signaleret af kraftige søgelys kommende fra en øde bjergside, da vi vandrede ned ad en sti til vores køretøjer i slutningen af ​​vores første udflugt. Derudover bruger vi også radar detektorer som billig UFO sensorer på grund af mikrobølge produktionen fra et ​​ET fartøj. Ved mere end én lejlighed har hold rapporteret radar detektorer giver signal nettop som de har forberedt sig på at forlade forskning stedet, og de blev tilsyneladende udløst af en ukendt kilde .

Medlemmer af arbejdsgruppen har oplevet endnu mere bizarre interaktioner, der helt sikkert kan klassificer-es under titlen "Meget mærkelige", når de forlader forskningen stedet. Disse mærkelige oplevelser vil blive beskrevet mere detaljeret i CSETI case rapporter, der vises online under overskriften " Los Angeles CSETI filer". [Kilde: Dr. Joseph Burkes - The Contact Underground]

[Tilbage til Info om HICE - Klik her]