Meditation

torsdag den 30. oktober 2014

Grundlaget for Dansk ETIKontakt Gruppe

[OBS BLOGGEN OM CHD ER UDELUKKENDE AT BETRAGTE SOM DOKUMENTATION, DA STØTTEN TIL STEPHEN BASSETT ER TRUKKET P.G.A UREGELMÆSSIGHEDER OG UTROVÆRDIGE KILDER, PRIMÆRT PRG'S PRESSE ARKIV DER BLIVER REDIGERET.] 

[#DISCLOSURE TWEET STORM PÅ KONGRESSEN STØTTES IKKE LÆNGERE!]

Vi fik samlet nogle gode kunstnere sammen, som støttede/støtter idéen om disclosure. Vi kaldte dette lille initiativ for #Artists for #Disclosure, og det var en ret god kampagne. Desværre levede resten af initiativet ikke op til det forventede, og alt for mange uregelmæssigheder, betød at støtten blev trukket. Klik på banneret for at komme til blogspottet for dette [På Engelsk]


[af Thomas F. Kortholm - CHD Blogger & Translator fra 2013 - 2015. Projek koordinator for #Artists for #Disclosure fra november 2014 - februar 2015.]

Dansk ETIKontakt Gruppen består af 2 medlemmer, men grundlaget for etableringen af gruppen, blev skabt ved hjælp af flere positive fælles UFO observationer og CE-5/ETI kontakt [HICE] oplevelser i sommeren 2013. De første delte visuelle og kontaktoplevelser, startede i juni og det var sammen med min kone. De kom efter jeg var begyndt med aktiv ETIKontakt meditation hver dag, ca. 4-5 måneder før.

I forbindelse med tiden op til filmen SIRIUS og lige derefter Citizen Hearing On Disclosure, blev jeg opmærksom på flere aspekter ved fænomenet, og tænkte det var værd at gå mere aktivt ind i. Vi fandt andre med samme oplevelser, der gerne ville dele disse erfaringer.

D. 7 september, 2013, var første gang vi lavede et mere organiseret ETI kontakt forsøg, og det var på Hjarnø, sammen med Bastian vi fandt sammen med via nettet. Et bevidst forsøg på at skabe kontakt, er blevet beskrevet som CE-5, men vi vil nærmere beskrive det i denne terminologi, foreslået af Dr. Joseph Burkes MD [ContactUnderground & ET Lets Talk].: H.I.C.E, Human Initiated Contact Experience.

Datoen var valgt udfra ETLetsTalks fælles globale kontakt  og siden har vi deltaget i alle de globale arrangementer,  Vi valgte Hjarnø, i det jeg havde lavet HICE på Hjarnø i august, med 4 andre deltagere, der var meget lærerig. Videoen er indtryk fra turen, som Bastian lavede bagefter.


Bastian tog også de Orb billeder, der er til højre, med night vision video camera. Et meget overraskende fænomen, i det vi ikke kunne se dem med det blotte øje, vi kigger op på himlen, der var flere UFOer eller Stjerneskibe.

Personligt har UFO fænomenet været en del af mit liv, helt siden min barndom, med flere delte oplevelser og observationer, og personlige. Disse kan ikke helt beskrives som ETI [HICE] kontakt oplevelser, da de ikke skete på noget bevidst initiativ fra mig, og så vidt jeg ved, heller ikke fra nogen af dem, som har delt oplevelserne med mig. Efter vores fælles oplevelser af fænomenet med aktiv, bevidst kontakt, er der nogle grundlæggende omstændigheder ved fænomenet, der alligevel synes at give mere mening.

Jeg har aldrig følt mig utryg ved fænomenet, for mig har det har altid været forbundet, med en oplevelse af glæde, nysgerrighed og forundring over, hvor alsidigt og utænkeligt fantastisk universet må være. Derfor har det altid undret mig, når reaktionerne under delte oplevelser, har været meget negative, frygtsomme og fornægtende. Vi lærer hurtigt, at der er ting, man ikke taler om uden risiko for latterliggørelse og forargelse, men det er jo ikke noget der ændrer på, at alle disse oplevelser stadig er del af vores fælles virkelighed.


De grundlæggende principper bagved formålet med ETI, bygger på en fælles forudsætning med ønske om fredelige relationer, med de(n) udenjordiske intelligens, der interagerer med den menneskelige race. Selvom det ikke kan afvises, at udenjordiske væsner som naturligt udgangspunkt har hensigter, der ikke er særligt venligtsindet, og samvirker negativt med menneskelige institutioner med skjulte motiver, har grundlaget for ETIKontakt altid været baseret på skabe fredelige, positive og åbne relationer, med de udenjordiske væsner og intelligensser med samme intentioner. Så vi kan lære af hinanden, og udvikle os fredeligt sammen.

Derfor er udgangpunktet for Dansk ETIKontakt Gruppe, og den globale bevægelse bag lignende grupper, en positiv, åben og fordomsfri debat om emnet. Spekulativ, negativ og frygtsomme indfaldsvinkler angående emnet, er dårligt foreneligt med selve udgangspunktet for positiv ETIKontakt, der forudsætter en afslappet, åben og fredfyldt tilstand præget af varme imødekommende følelser.

De udenjordiske væsner der søger samme udgangspunkt, vil af samme grund næppe ønske denne form for kontakt. Så forudsætningen for positiv ETIKontakt, indebærer en ærlig intention, for at fungere ordentligt. Altså, hvis en gruppe af personer, der egentlig er ret utrygge ved hele situationen, men forsøger ETIkontakt, vil det være mindre sandsynligt at det lykkes. De udenjordiske væsner, der ønsker positiv kontakt vil opfange gruppens intentioner, og vil ikke bevidst skræmme nogen, og medvirker kun til kontakt og oplevelser, på en måde der svarer til det, som den bevisthed der deltager kan magte. 

Dansk ETIKontakt Gruppe er også ment som et initiativ, der måske kan hjælpe de forskellige grupper der seriøst ønsker at udforske dette fænomen. Måske kan det hjælpe at dele vores oplevelser, udvikle på metoder og protokoller, og med tiden lave lidt større, organiserede ETIKontakt grupper

Denne blog vil blive udviklet løbende med relaterede emner.
af Thomas F. Kortholm - Dansk ETIKontakt Gruppe