Meditation

torsdag den 20. februar 2014

ETI Kontakt, baggrund, historik og ufologi.


Lidt mere information om baggrunden for ETI kontakt på menneskeligt initiativ, udviklingen fra passiv observationer, og en hel del latterliggørelse og disinformation. 

Første et lille klip, hvor ET Let's Talk grundlæggeren Kosta Makreas fortæller om, hvor stort netværket og bevægelsen efterhånden er blevet.

ET Let's Talk er en uafhængig bevægelse, der ikke har nogen officiel tilknytning til CSETI og Stephen M. Greer. Dansk ETIKontakt Gruppe er heller ikke tilknyttet nogen bestemt gruppe eller organisation, men er en uafhængig ETIKontakt Gruppe.

ETIKontakt fænomenet som en del af UFO fænomenet, som Danst ETIKontakt Gruppe er en udløber af, begyndte i 1990 med etableringen af CSETI [Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence] som på dansk hedder Center For Studiet Af Udenjordisk Intelligens. CSETI blev grundlagt af Dr. Steven M. Greer, og med hjælp fra en række dygtige CE-5 kontakt arbejdere som Shari Adamiak og Dr. Joseph Burkes m.fl. 

Dette førte videre til The CE-5 Initiative, og på grundlag af disse kerne principper, er en større gruppe mennesker efterhånden fundet sammen, og har videreudviklet metoder og protokoller og grundlagt netværk, for at dele disse oplevelser og erfaringer.

Kendskabet til CE-5 og CE-5 Initiative fik i 2013 med filmen "SIRIUS" [af Emmy vindende instruktør Amardeep Kaleka] et langt bredere publikum, og gav endnu større interesse for fænomenet, og de forskellige grupper, der arbejder sammen om at skabe åben kontakt, med positive og fredelige intentioner.

Dansk ETIKontakt Gruppe er i kontakt med mange kontaktgrupper på verdensplan, og følger eksempelvis de koordinerede globale ETIKontakt datoer fra netværket ET Let's Talk, samt de anbefalede protokoller og værktøjer. Vi vil med udgangspunkt i disse værktøjer, arbejde med at overføre dem til dansk, i en kontekst, der gør emnet lettere tilgængeligt for en bredere gruppe af befolkningen.

Vi vil prøve at kigge lidt, på historien bag den historiske udvikling af CE-5 og videreudviklingen til H.I.C.E [J/Burkes MD], og få defineret begreberne lidt mere indgående. Selve de forskellige kategorier af nærkontakt, var blevet udviklet længe før "Nærkontakt af femte Grad." Mest kendt er det nok for de fleste, fra filmen "Nærkontakt af 3. grad" og "E.T". CE -5 adskiller sig meget fra CE- 1-4 ved, at den er menneskeligt initieret via bevidstheden.
CE-5 betegner en femte kategori af nærkontakt med udenjordisk intelligens [Extraterrestrial Intelligence, ETI], der er karakteriseret ved gensidig, bilateral kommunikation, i forhold til ensidig [nær]kontakt. CE-5 initiativet har som sit centrale fokus, bilateral ETI - menneskelig kommunikation basseret på gensidig respekt og universelle principper for at dele og kontakt. 

Nærkontakt af kategori 1-4 [CE 1-4] er grundlæggende passive, reaktive og initieret af ETI. En Nærkontakt af 5 grad, CE-5, adskiller sig fra disse ved bevisdt, frivillig og proaktiv menneskeligt initieret eller kooperative kontakter med ETI. Der findes kendsgerninger, der indikerer at Nærkontakt af 5 grad, ligeledes er forekommet tidligere, og uværligt vil den menneskelige/ETI relation modnes, og gøre bedre imødekommende research i denne mulighed en nødvendighed. 

Selvom den ultimative kontrol af denne kontakt vil (og sandsynligvis burde) forblive hos de teknologisk mere avancerede intelligente livsformer (ETI), formindsker dette ikke vigtigheden af bevidste, frivillige menneskelige kontakt initiativer, som opfølgning på konventionelle typer af Nærkontakt af kategori 1-4 [CE 1-4].

CSETI er det eneste koncentrerede verdensomspændende forsøg på, at sætte trænede undersøgelses hold ind hvor 1.) aktive bølger af UFO begivenheder forekommer, eller 2.) forsøge at vektor UFOer ind i et specifikt område, med det formål at indlede kontakt. Kontakt protokollerne inkluderer brug af lys, lyd og tanker. Tanker, i særdeleshed bevidstheden, er den primære måde at initiere kontakt på.

Nærkontakt af 1-5 Grad:


CSETI Kerne Principper:
- Der er beviser som kraftigt antyder eksistensen af udenjordiske intelligens, civilisationer og rumfartøjer.

- Udenjordisk intelligens/livsformer har besøgt og besøger aktuelt Jorden.

- Forsigtig bilateral kommunikation mellem udenjordisk intelligens (ETI) og mennesker, er af kontinuerlig betydning, og denne vil stige i fremtiden.

 - CSETIs tilgang til studiet af udenjordisk intelligens, er basseret på fredelige, kooperative og uskadelige intentioner og procedurer .

- Etableringen af en holdbar verdensomspændende fred, er essentiel hvis de menneskelige og udenjordiske relationer skal udvikles helt.

- Både menneskelige og udenjordiske intelligenser/livsformer, har grundlæggende som bevidste, intelligente væsner, flere lignende vilkår end modsætninger; CSETI ønsker at studere både vores delte og unikke karakteristika.

- CSETI forudsætter en samlet præmis, der samlet set vurderer, at ETIs motiver er fredelige og ikke fjendtlige.

- Det virker sandsynligt, at mere end en udenjordisk civilisation, er ansvarlig for den ETI/ET kontakt der er observeret hidtil. Dette kan indikere en kooperativ indsats.

- CSETI vil tilstræbe at kultivere bilateral ETI-menneskelig kontakt og relationer, der har fredelige og fælles mål. Det er IKKE et mål for CSETI, at erhverve avanceret udenjordisk teknologi, der potentielt kan have en skadelig eller militær anvendelse, såfremt den videregives forhastet.


Med etableringen af disse kontaktgrupper, og udviklingen af teknikker og protokoller, fulgte der efterhånden flere observationer, som blev beskrevet og dokumenteret i et forsøg på, at gå metodisk fremad med udforskningen af fænomenet. Man skal også huske på, at i 1990'erne, havde grupper som RAMA fra Peru allerede lavet ETI Kontaktarbejde i 20 år, og der er andre grupper, spirituelle og shamanistiske, der givet vis har haft ETI Kontakt i århundrede, ja sågar årtusinder.

Det moderne kontaktarbejde, og dokumentationen for diverse fænomener, blev bedre efterhånden som protokollerne og værktøjerne blev bedre. En af de større UFO bølger i 1990'erne, skete i Gulf Brezze, Florida [US]. Det lykkedes også for CSETI, at fået hold til Gulf Breeze, hvor videoen er taget af et CSETI Team i 1992.

 Her en historisk video fra starten af CE-5 udforskningen i 1990'erne.

I 1994 deltog Stephen M. Greer og Stanton Friedman m.fl. i en 2 timer lang Larry King Special, live fra ørkenen nær Area 51 i Nevada. Den giver et meget godt indblik i, hvad der var blevet start grundlaget for CSETI, og som har ført til senere udforskning af CE-5 osv.

Det øvrige program handler om mere kendte UFO begivenheder og andre relaterede emner. Stanton T. Friedman er en anerkendt UFO efterforsker, med indgående viden om fænomenet. Han er medforfatter på "Crash At Corona: The Definitive Studiet af Roswell Incident." og "TOP SECRET / MAJIC", Stantons kontroversielle bog om Majestic 12-gruppen. blev offentliggjort i 1996 og gik gennem 6 oplag.


MJ-12, blev oprettet i 1947, for at udforske fremmede/udenjordisk teknologi. En udvidet ny udgave blev offentliggjort i 2005. Stanton fik i 2002 en Lifetime UFO Achievement Award i Leeds, England, i 2002, af UFO Magazine i Storbritannien.

Stanton F. Friedman var også et af videnerne ved Citizen Hearing On Disclosure i foråret 2013. Jeg blogger også om denne begivenhed, og støtter Citizen Hearing On Disclosure DVD&Blu-ray projektet.


Denne gamle Disney special fra 1995 om Ufoer, aliens og bortførelser, viser tydeligt hvad der var, og stadig er ret fremherskende holdning omkring fænomene, cover ups, Men in Black, onde aliens der bortfører folk, og laver uhyggelige eksperimenter på forsvarsløse, paralyserede ofre. Man må erkende, at der er et langt stykke fra, hvad CE-5 kontakt oplevelserne minder om, de er som oftest ikke skræmmende.


Med tiden har kendskabet til CE-5 initiativet, og brugen af redskaberne spredt sig til mange flere mennesker, og forskellige uafhængige interesse grupper og efterforskere, som på verdensplan med bedre kommunikations midler og ligeledes bedre video med nattevision etc., har fået antallet og kvaliteten af dokumentationen højnet meget.
Et par nutidige eksempler på udviklingen og dokumentationen af fænomenet.
Den første video viser hvorledes det ser ud som om, at den reagerer på laseren. Den er også fra Legions of Light UFOs, men der findes mange af den type på youtube, som er lavet af andre mennesker, der oplever den samme type kontakt, på denne og andre tilsvarende måder.


Denne viser også hvorledes fænomenet opleves af flere mennesker, og det opfattes meget tydeligt som om der er kontakt. Igen bruges der også laser, men det primære i kontakten er med følelser og bevisthed. Der er mange af den type på Legions Of Light UFOs på YouTube.


Et andet eksempel på hvorledes det lykkes at lave CE-5, er ECETI [Enlightened Contact with Extraterrestrial Intelligence] som blev grundlagt af James Gililand og det er derfra ECETI ranchen denne video af en UFO tæt på stammer fra.


Disse oplevelser deles også af mange danskere, som har glæde ved at deltage i denne kontakt. Vi vil prøve på at opdatere bloggen med mere information på dansk, og vil gerne også dele danske observationer og videooptagelser m.m.